Mæle selger storeiendommer i Namdalen til tysk stiftelse

Eiendomsinvestor Ola Mæle selger nesten 600.000 dekar med skog og utmark til det tyske land- og skogbruksselskapet LAM Land- und Forstwirtschafts.