mandag 04.02 2019

– Alle diskuterer dyre kreftmedisiner, men ingen snakker om det egentlige pengesluket

– Om 15 år vil 50 prosent flere nordmenn få kreft, viser prognoser. En av de største utfordringene vi står overfor, er hvordan det påvirker arbeidslivet. Nå haster det å ta grep, skriver artikkelforfatterne.

lørdag 02.02 2019

DEBATTINNLEGG:

Ny E6 fra Heir til Rinnleiret

Statens Vegvesen har lagt fram sine planer for ny E6 –trase fra Åsen til Mære, en strekning på ca. 51 km. I den anledning tillater vi oss som grunneiere og beboere i Mule å komme med følgende betraktninger og innspill for strekningen Heir-Rinnleiret.

fredag 01.02 2019

KOMMENTAR:

«Ta gjerne en statsrådspost fra en trønder, men du kødder ikke med kulturlivet vårt. Det er selve limet»

Steinkjer satser framtidsrettet på kulturopplevelser for innbyggerne, skriver Gunn Magni Galaaen.

Innlegg:

«Idrett for alle – i et mestringsorientert klima»

Mari Ann Landsem Melhus, «en helt vanlig lærer og idrettsmamma», skriver om det dramatiske frafallet i ungdomsidretten.

onsdag 30.01 2019

Debatt:

«50.000 rullestolbrukere ekskluderes fra drømmen om å bli etterforsker i politiet: Opptakskrav i strid med loven?»

Espen Oseid Danielsen, masterstudent i jus, skriver om Politihøgskolens fysiske opptakskrav.

mandag 28.01 2019

Innlegg:

Innlegg: «Nedgang i fysisk aktivitet blant ungdommer – er foreldrene for passive i sin rolle?»

Professor Pål Lagestad skriver om fysisk aktivitet blant ungdom.

søndag 27.01 2019

Reguleringsplanen i Tromsdalen:

– En satsning på arbeidsplasser på Innherred

Det er nå over 100 årsverk på Innherred som har jobber basert på forekomsten i Tromsdalen, skriver hovedtillitsvalgt i Verdalskalk.

fredag 25.01 2019

Studiestedstruktur Nord Universitet Trøndelag.

Er nedlegging av studiested den medisinen som skal til, eller er det å skyte seg selv i foten?

Når det skal gjøres viktige strategiske valg og prioriteringer – som i dette tilfelle – når fremtidig studiestedstruktur skal vedtas, bør vi vite mer om hvilke konsekvenser en sammenslåing med nedlegging av studiested kan få.

Om etappevis drift i Tromsdalen

Den reguleringsplanen som skal sluttbehandles nå, er svar på bestillingen fra Verdal Kommunestyre.

onsdag 23.01 2019

Mer om de triste greiene

Kai Lennert Johansen, Levanger Ap, svarer på kritikken fra Sigvard Gilstad.

Derfor blir vi i KrF

Mange vurderer å melde seg ut av KrF og flere har allerede gjort det. Det er lett å forstå skuffelsen for de som ønsket en annen retning, skriver Trønderske KrF-representanter.

tirsdag 22.01 2019

Trønder-Avisas leder:

Trønder-Avisa mener: Uforståelig av Solberg