De umulige sakene

Vanskelig tema: Pasient- og brukerombudet meiner Trønder-Avisa skal ha honnør for å belyse et vanskelig tema. Vi opplever at det er gjort med varme og respekt. Også Even og hans familie skal ha takk for å gi oss et gløtt inn i deres liv.   Foto: Marius Langfjord

Meninger

Trønder-Avisa har i en artikkelserie retta fokus mot «de umulige sakene». Det handler om personer som kommuner har valgt å kjøpe tjenester til, f.eks. ved ML-senteret på Ekne. Pasient- og brukerombudet meiner Trønder-Avisa skal ha honnør for å belyse et vanskelig tema. Vi opplever at det er gjort med varme og respekt. Også Even og hans familie skal ha takk for å gi oss et gløtt inn i deres liv.