Innlegg:

«Dårlige holdninger hos politikere gir dårlig livskvalitet for mennesker med nedsatt funksjonsevne»

Redusert livskvalitet: Fra 2005 har selvråderetten for funksjonshemmede blitt dårligere på grunn av at staten styrer etter bedriftsøkonomiske hensyn, mener artikkelforfatteren.  Foto: Scanstockphoto

Meninger

Gjennom mange år med funksjonsbegrensninger og med tillitsverv i interessepolitisk arbeid, er min erfaring at forutsigbarheten av rettigheter og tjenester er avhengig av hvilke politiske partier som styrer landet. For tiden er vi inne i en styringsform hvor regjeringens politikk bryter ned integrering og livskvalitet for funksjonshemmede. Dette omfatter alt fra den enkeltes realøkonomi til livsnødvendige tjenester og hjelpemidler. Hvordan skal minoritetsgruppen kunne klare seg selv når de sliter med uverdighet og dårlig selvråderett?