Innlegg:

«Værdalsbrukets tåkelegging»

Olav Einar Hegstad, leder i bruksrettsforeningen.  Foto: Harald Sæterøy

Meninger

Jordskiftesaken Værdalsbruket satte i gang 3. desember 2015 påfører mange av oss gårdbrukere i Verdal store bekymringer for seter- og beiterettighetene som vi har i dag og har hatt i mange hundre år.