Scenekamp om beste plassering

Meninger

Levanger kommune har meldt seg i kampen om en fremtidig plassering av skuespillerutdanningen ved Nord universitet. Det startet så smått med en idé om at utdanningen kunne delfinansiere et kulturhus i det gamle vaskeribygget på havna – selv om politisk ledelse ikke ville innrømme det. Nå har ordfører Robert Svarva tatt bladet fra munnen og mener en flytting til Campus Røstad vil gi skuespillerstudentene en tryggere fremtid. For det er ikke å stikke under stol at de er kostbare studenter, og at studiet har vært hett tema i flere styremøter ved både Høgskolen i Nord-Trøndelag og senere Nord universitet. Naturlig nok ser verdalsordfører Bjørn Iversen på Svarvas utspill som en krigserklæring mot teaterkommunen som har huset utdanningen siden den spede start i 2002.