Innlegg:

Spørsmål til konstituert varaordfører Pål Sverre Fikse (Sp)

Gruppeleder Arild Pedersen i Verdal Ap stiller spørsmål til konstituert varaordfører i Verdal.
Meninger

I det siste kommunestyremøtet før sommerferien ble Senterpartiets Pål Sverre Fikse konstituert som varaordfører i Verdal kommune på ubestemt tid. Etter at gruppeleder Marit Voll (Sp) varslet sin avgang i april, valgte hun samtidig ut Pål Sverre Fikse (Sp) som sin arvtaker som gruppeleder og Senterpartiets ordførerkandidat ved kommunevalget i 2019.

Når Pål Sverre Fikse plutselig bekler en ny og viktig posisjon, både som konstituert varaordfører og ordførerkandidat, er det påkrevet å stille den konstituerte varaordføreren spørsmål om hvor han nå står politisk, og hva kommunestyrets medlemmer og kommunens innbyggere kan vente seg fra Verdal kommunes nest øverste, politiske leder i hans tilmålte tid som varaordfører – og ikke minst som Marit Voll (Sp) sin utvalgte ordførerkandidat.

Før jul i 2017 hengte nemlig Senterpartiet og Pål Sverre Fikse seg på halen til Høyre og gav avgjørende bidrag til flertallet for Høyres hjemmesnekrede budsjettforslag for 2018. Uten reell inndekning skjøv Senterpartiet og Høyre ansvaret over til rådmannen for å finne 10,5 millioner kr å stryke fra budsjettet fordi Høyres 3 representanter i kommunestyret ikke klarte å akseptere en økning fra 3,5 til 4,5 promille i eiendomsskatt – en økning som for øvrig er svakere enn de siste årenes pris- og lønnsvekst. I likhet med Arbeiderpartiet så støttet Senterpartiet rådmannens forslag til økning i eiendomsskatten i nesten én og en halv måned, men Senterpartiet endret imidlertid standpunkt noen få timer før kommunestyrets budsjettmøte – uten noen form for verken kvalitetssikring eller involvering av innbyggere og ansatte. Like før kommunestyrets budsjettmøte hadde noen i Høyre og Senterpartiet tydeligvis snakket sammen.

For den som har stiftet noe bekjentskap med Senterpartiets sjel så framstår det veldig tydelig at Verdal Sp endret standpunkt fordi de øynet en mulighet for å danne flertall sammen med Høyre for å vinne posisjoner. Der Arbeiderpartiet satte foten ned for Høyres urettferdige skattekutt, åpnet Senterpartiet døra på vidt gap. Posisjoner, ikke minst etter Ola Borten Moe (nestleder i Sp) sitt utspill i sommer, ser ut til å være viktigere for Senterpartiet enn selve politikken. Det er derfor grunn til bekymring på kommunens vegne dersom innbyggerne i Verdal ikke kan være trygge på hvorvidt Verdal Sp setter samfunnsinteressene foran egeninteressene når de vedtar politikk.

Resultatet av Senterpartiet sin snuoperasjon i budsjettdebatten ble nemlig at Verdal kommune plutselig satt med et budsjett uten reell økonomisk inndekning når jula ringte inn i 2017. Pål Sverre Fikse (Sp) var ikke til stede i møtet, men forsvarte vedtaket, blant annet i leserbrev i lokalavisa, samtidig som han gav Høyres forslag sin stemme i møtet i januar. Heldigvis var det Trude Holm (Sp) som i tolvte time snudde budsjettflertallet i mer rødgrønn retning etter et kompromissforslag fra ordfører Bjørn Iversen og Arbeiderpartiet. Trude Holm (Sp) lot samfunnsinteressene veie tyngst.

På den andre siden lot konstituert varaordfører, Pål Sverre Fikse (Sp), egeninteressene veie tyngst. Han stemte nemlig for følgende kutt i budsjettet til Verdal kommune for det året vi nå er inne i: