Innlegg:

«Det er ikke Spelet det er noe i veien med»

Vilgunn Haga har reagert på at Stiklestad ønsker å jobbe med et nytt spel.

  Foto: Johan Arnt Nesgård

Meninger

Den 27. juli i år kunne media melde at Stiklestad Nasjonale Kultursenter har besluttet at Spelet om Heilag Olav skal utredes. Årets Spel hadde 3000 færre publikummere enn fjorårets, og dette er riktig nok grunn til bekymring. Det ser imidlertid ut som at styret på SNK har misoppfattet problemet fullstendig. Allerede før årets premiere uttalte regissør Hanne Tømta at hun er åpen for et nytt spel.