Leder:

«Uforsvarlig av Trondheim»

Det er uforståelig at verken fylkesmannen eller kommunen har tatt terrorfaren på alvor i forbindelse med prosjekteringen av Trondheim Spektrum.
Meninger

Før helga ble det kjent at Sivilombudsmannen har konkludert med at Fylkesmannen må behandle deler av utbyggingen av Trondheim Spektrum på nytt. Bakgrunnen er at terror og sabotasje ikke var en del av risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analysen) som ble lagt til grunn for utbyggingen. Det mener Sivilombudsmannen det burde vært, og ber Fylkesmannen svare opp innen 5. januar, ifølge Adresseavisen, som har fulgt saken nøye.