Leder:

«Uforsvarlig av Trondheim»

Det er uforståelig at verken fylkesmannen eller kommunen har tatt terrorfaren på alvor i forbindelse med prosjekteringen av Trondheim Spektrum.
Meninger

Før helga ble det kjent at Sivilombudsmannen har konkludert med at Fylkesmannen må behandle deler av utbyggingen av Trondheim Spektrum på nytt. Bakgrunnen er at terror og sabotasje ikke var en del av risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analysen) som ble lagt til grunn for utbyggingen. Det mener Sivilombudsmannen det burde vært, og ber Fylkesmannen svare opp innen 5. januar, ifølge Adresseavisen, som har fulgt saken nøye.

Aps Geir Waage, som var gruppeleder for ordførerens parti da saken ble behandlet i bystyret, avviser overfor Adresseavisen at det er behov for en ny runde rundt risiko og sårbarhet for anlegget. Han viser til at det har vært store arrangementer på det samme området i flere tiår, og at prosessen forut for byggingen har vært «lang og grundig». Reaksjonen fra Waage avslører dessverre hvorfor Sivilombudsmannens innsigelse er nødvendig.