Debatt

Hallo, vi har kommet til 2018 også i Lierne!

Ordfører Bente Estil i harnisk etter Fylkesmannens forslag om å bytte ut ATV med kløvhest.

  Foto: Erlend Malmo

Meninger

I onsdagens T-A foreslår miljøverndirektør hos Fylkesmannen (FM) i Trøndelag at våre aktører, som ønsker å satse på næringsvirksomhet på egen eiendom, kan ta i bruk kløvhest til å frakte utstyr. Hallo, vi lever i 2018 også i Lierne!!!!

Helt siden FM i Trøndelag i sommer varslet mulig opphevelse av vedtak fattet av Lierne kommune sitt motorferdselsutvalg har jeg som ordfører vært tett på denne saken. Jeg deltok på møte på sensommeren med både FM og flere av aktørene. Etter dette møtet hadde både aktørene og jeg en god følelse for at vi sammen skulle finne en løsning for at våre næringsaktører fortsatt skulle kunne drive opplevelsesnæring på sine utmarkseiendommer innenfor dagens regelverk.