Verdalskalk vs. din lokale lekeplass

Tromsdalen betegnes som «viktig friluftsområde» og «svært viktig friluftsområde».

Tromsdalen: Er det riktig å frata framtidige generasjoner muligheten til å oppleve stillhet i Tromsdalen? skriver artikkelforfatteren.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Meninger

«Naturvernforbundet har rett i at bestemmelsene ikke gir føringer for støy ift. friluftsliv i nærområdet, hverken grenseverdier eller avbøtende tiltak.» Dette står i Verdal kommune sin kommentar til Naturvernforbundet sin uttalelse om reguleringsplan Tromsdalen. Videre innrømmes det at det for utvidet dagbrudd «ikke er avklart hvor langt unna bruddet en finner areal med 40 dB». Her burde kommunen ha avsluttet kommentaren.