Trønder-Avisa mener:

Distriktene tømmes for innbyggere

Trønder-Avisa mener på lederplass at dagens regional- og distriktspolitikk ikke gir uttelling.
Meninger

Verken dagens regjering eller tidligere regjeringer de siste 20–30 årene har lyktes med å føre en politikk som ivaretar distriktenes ve og vel. Målet med regional- og distriktspolitikken til dagens regjering er regional balanse gjennom vekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftige regioner i hele landet. Hvis man ser på flyttemønsteret de siste årene, så er ikke denne ambisjonen oppfylt.