Trønder-Avisa mener:

Distriktene tømmes for innbyggere

Trønder-Avisa mener på lederplass at dagens regional- og distriktspolitikk ikke gir uttelling.
Meninger

Verken dagens regjering eller tidligere regjeringer de siste 20–30 årene har lyktes med å føre en politikk som ivaretar distriktenes ve og vel. Målet med regional- og distriktspolitikken til dagens regjering er regional balanse gjennom vekstkraft, likeverdige levekår og bærekraftige regioner i hele landet. Hvis man ser på flyttemønsteret de siste årene, så er ikke denne ambisjonen oppfylt.

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at 82 prosent av landets befolkning bor i tettsteder, samtidig som distriktene tømmes for folk. I dag bor 955.000 innbyggere i såkalte spredtbygde strøk, som vi har mye av i Trøndelag. I løpet av fjoråret gikk antallet innbyggere i distriktsbygdene ned med til sammen 5.850 personer, ifølge Kommunal Rapport. Til sammenligning bor det 4.228.000 nordmenn i tettbebygde strøk, en økning på 44.800 personer i løpet av 2017. Det var Trondheim, som tettsted, som hadde størst prosentvis økning i antall nye innbyggere i løpet av fjoråret. Tettstedet vokste med 2.800 innbyggere.