Trønder-Avisa mener:

Få kvinner får kulturpriser

Trønder-Avisa anbefaler kommunene å vurdere kvinnelige mottakere av kulturprisene i 2019.
Meninger

Hvorfor får ikke kvinnelige kulturpersonligheter sin velfortjente heder, på lik linje med menn? Siden midt på 1980 tallet er det delt ut nærmere 160 kulturpriser i de fem største bykommunene i Nord-Trøndelag. Kun 23 av prisene er tildelt kvinner, mens over 100 menn har fått kulturpris i tillegg til mange lag og foreninger. Det er både betenkelig og beklagelig. For kvinner er ikke underrepresentert i det nordtrønderske kulturlivet. Innsatsen står heller ikke noe tilbake for det arbeidet menn legger ned for kulturlivet i sine respektive kommuner. Og engasjementet er likt fordelt. Forskjellen er bare at de mannlige kulturpersonlighetene får heder og ære i form av priser, det gjør ikke de kvinnelige aktørene.

Det er med undring vi ser tallene som bringes til torgs. I en kommune som Levanger, som har delt ut kulturpriser siden 1982, er det bare tre kvinnelige prismottakere. Det kan umulig gjenspeile kulturlivet i trehusbyen. Derfor blir det spennende å se utfallet av dagens møte i driftskomiteen som skal bestemme hvem som får årets kulturpris. Og pussig nok er det tre menn og ett blandakor som er nominert. Ingen kvinner. Selv om det er mange kvinnelige kandidater som fortjener en slik pris. Men de når dessverre ikke opp i kampen om å bli nominert en gang.