Trønder-Avisa mener:

Få kvinner får kulturpriser

Trønder-Avisa anbefaler kommunene å vurdere kvinnelige mottakere av kulturprisene i 2019.
Meninger

Hvorfor får ikke kvinnelige kulturpersonligheter sin velfortjente heder, på lik linje med menn? Siden midt på 1980 tallet er det delt ut nærmere 160 kulturpriser i de fem største bykommunene i Nord-Trøndelag. Kun 23 av prisene er tildelt kvinner, mens over 100 menn har fått kulturpris i tillegg til mange lag og foreninger. Det er både betenkelig og beklagelig. For kvinner er ikke underrepresentert i det nordtrønderske kulturlivet. Innsatsen står heller ikke noe tilbake for det arbeidet menn legger ned for kulturlivet i sine respektive kommuner. Og engasjementet er likt fordelt. Forskjellen er bare at de mannlige kulturpersonlighetene får heder og ære i form av priser, det gjør ikke de kvinnelige aktørene.