Debatt:

Hest er best!

«Forhåpentligvis går dette så bra at vi kan avlyse all motorisert transport i løpet av kort tid», skriver Anne Ulvig i dette debattinnlegget.

  Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Meninger

Vi er alle så fulle av giftstoffer i blodet at ingen av oss har noe særlig lyst til å vite om det eller tenke på det. Det finnes atomkraftverk og atomvåpen nok til å ødelegge kloden mange ganger. Så vi er gode på å ta risiko. Det skulle ikke forundre meg om menneskene klarer å ødelegge kloden på den ene eller den andre måten. Verken de rike landenes forbruk eller de fattiges befolkningsvekst er bærekraftig på sikt.

Da er det godt å se at vår alles velmenende fylkesmann er mest opptatt av kjørespor i utmarka. Nå er han riktignok ikke opptatt av reindriftas kjørespor. At de kjører enkelte områder sønder og sammen, er ikke så farlig, så lenge de trekker urfolkkortet. Og det er lov å leke seg med snøscooter i vedtatte scooterløyper. Men nåde den grunneier som gjerne vil kjøre i næringsvirksomhet på egen eiendom! Utleie av hytter, jakt og fiske blir da ikke sett som næring. Men når man har inntekter av samme, blir det sett på som næring. Og da vil skattemannen ha sitt.

Jeg synes det er framtidsretta at fylkesmannen nå har foreslått at vi skal bruke kløvhest i myra når det skal transporteres varer til utleiehytter. (Jeg elsker hester!) Jeg tror nemlig også at det er storstilt bruk av fossilt brensel som eventuelt er en klimatrussel. At hester og kyr promper, tror jeg kloden lever godt med. Jeg synes forslaget er så godt, at det bør få konsekvenser også for annen tenkning.

Siden forslaget kommer fra fylkesmannen, mener jeg at fylkesmannen også snarest bør gjøre dette gjeldende for sine ansatte. Fra nå av er det ingen motorferdsel, verken til jobb eller i fritiden. De fylkesansatte er så heldige at de kan velge mellom hest, trøsykkel og apostlenes hester. Dette blir knallbra!

Forhåpentligvis går dette så bra at vi kan avlyse all motorisert transport i løpet av kort tid. Vi kan slutte å bygge motorveier på matjord, og vi kan spare milliardbeløp. Jeg synes at veiutbyggingen i Trondheimsområdet er det første som bør stoppes. Her er det altfor mye folk og altfor mye belastning på naturen. Veiene bygges ut, ikke fordi de er uframkommelige, men fordi det ikke går fort nok å komme fram. Folk har godt av å gå. Det ville være meningsløst om det bare er bønder i distriktene som skal kjenne gleden ved å leve langsomt.

Vi må unne alle å kjenne fellesskapet med en hest som arbeidskamerat og transportmiddel.

Kjære fylkesmann: Stå på!

Anne Ulvig