Debatt:

Inkluderende skoleavslutninger

Skolen skal ikke forkynne religion eller fremheve en religion foran andre, skriver Morten Aasheim i Human-Etisk Forbund.
Meninger

For å tekkes KrF har regjeringen nå utformet en ny veileder til skolene for hvordan skolegudstjenester skal gjennomføres. Fra at skolene «kan» arrangere skolegudstjenester gis skolene beskjed om at de «er oppfordret» til det. I tillegg er anbefalingen om å benytte aktiv påmelding til skolegudstjenester fjernet. Selv om Human-Etisk Forbund mener det ikke skal arrangeres gudstjenester i skoletida, var anbefalingen om aktiv påmelding et skritt i riktig retning. At denne anbefalingen er fjernet er to skritt tilbake.