Innlegg:

«Obs-kjeden ødelegger for frivillige og småprodusenter»

Opp i røyk: Obs-kjeden i ferd med å ødelegge en viktig inntektskilde både for frivillige organisasjoner og lokale småprodusenter av juletrær, mener artikkelforfatteren. Bildet viser Torbjørn Ekle som brant over 400 juletrær 3. juledag.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Meninger

Hva mener du? – dette mener vi.

Juletresalget er forbi. Et turbulent salg er over etter Obs-kjedens i Rogaland, etter vår mening, dumpingsalg på juletre. Et nyttår starter med tid til ettertanke.

Produksjonen: Vi som driver juletre pleier treet fra liten plante til ferdig juletre. Et 10-års prosjekt med planting – gjødsling – ugressreinhold – formklipping flere ganger for å få slanke tre – greinregulering – tiltak for at fuglene ikke knekker toppskuddet – kapping – pakking – transport.

Så opplever vi at Obs-kjeden setter utsalgsprisen noenlunde lik prisen på en blomsterbukett. Dette er uverdig. Juletreproduksjonen er en verdiskapning som myndighetene vil at skal foregå i Norge og ikke være en importvare. Når utsalgsprisen er halvert og vel så det er grunnlaget for lønnsomheten borte.

Selgeren: Selgeren av juletreet har vært hagesenter – enkeltpersoner – idrettslag – korps – speidere – menigheter med barne- og ungdomsarbeid, hjelpearbeid med medisiner til nødlidende barn i Kongo med mer. Alle disse som driver samfunnsnyttig frivillig arbeid blir rammet.

En representant fra kjedene mente at ideelle organisasjoner kunne legge seg til samme pris kr 249 – som er lagets innkjøpspris i dag. De kunne sette frem en krukke og be om støtte (almisser). Respektløst også her. Skal standeren bli kr 249 for juletreet er grunnlaget både for salg uten kjedemakt og Norsk Juletreproduksjon borte.

Vi ber om at både Obs-kjeden og andre tenker seg som før de kjører slike kampanjer. Er det rimelig at blomsterbuketten og juletreet som kjøpes en gang årlig skal ha samme pris. Vis respekt for juletredyrkerens arbeid og alle de som driver samfunnsnyttig frivillig arbeid.

Kongen sa i en nyttårstale at de frivillige organisasjoner og deres dugnadsarbeid er en bærebjelke i det norske samfunnet. Etter min mening er Obs-kjeden i ferd med å ødelegge en viktig inntektskilde både for disse og for lokale småprodusenter av juletrær.

Paul Kyllingstad, Sandnes, juletreselger siden 1974

BAKGRUNN:

Coop kuppet salget – måtte brenne 400 juletrær:

Her går juletrær for 200.000 kroner opp i røyk

Billige juletrær hos Coop ga salgssvikt hos lokale juletreselgere. 3. juledag havnet 400 trær på bålet hos Aspåsen Skog og Juletre i Åsen.

 

Handling må følge ord.

Makten sitter ikke i fingrene

– Ropene på Facebook var høye da 400 usolgte juletrær ble brent 3. juledag. Men hvor kjøpte du årets juletre?