Debatt:

«Likestillingstyranni i Verdal IL?»

Likestilling er vel når mann og kvinne har samme mulighet og rettigheter, men i de fleste tilfeller også samme plikter, skriver «Konstruktivius» i dette innlegget.
Meninger

Likestilling er vel når mann og kvinne har samme mulighet og rettigheter, men i de fleste tilfeller også samme plikter.

Ut i fra dette, og kjennskap til Verdal IL og problemer/utfordringer som p.t. diskuteres i likestillingens navn, er jeg ikke sikker på om at det er likestillingsfanen som bør heises øverst.

Ser en innleggene og intervjuene i denne sammenheng, er jeg meget betenkt over at enkelte tydeligvis uttaler seg uten å kjenne til hvordan laget er organisert eller fungerer. Verre blir det når noen av disse tar sikte på å bli valgt inn i kommunestyret i Verdal. Så dårlig forberedt går det ikke å være!

Klubben har tre avdelinger. Alle med eget styre og egne budsjett og regnskap. Alle avdelinger drives uavhengig av hverandre, og disponerer sine midler ut i fra egne vedtak. Likestillingsdebatten går stort sett mot fotball/herrer, og som ikke har valgt å kreve treningsavgift av sine spillere. Håndballavdelingen nevnes ikke av de ivrigste – pussig.

Damelaget er organisert under Ungdomsavdelingen, og som i fjor valgte å innføre treningsavgift. Damelagets drift kostet ungdomsavdelingen omkring kr 450.000 i fjor. Etter det som er blitt sagt bidrog damelaget med i overkant av kr 100.000. Dette skulle ikke, ifølge damelaget, gå inn i fellesskapet, men benyttes til egen treningsleir! Herrelaget besluttet å ikke kreve treningsavgift av spillerne, men reiste heller ikke på noen treningsleir. Teoretisk har damelaget brukt penger som blant annet skulle ha vært benyttet til barn og unge over 10 år. En kan spørre seg selv om dette er likestilling?

Selv om det er prøvd tidligere, med dårlig resultat, anbefaler jeg at damelaget organiseres i egen avdeling for å slippe og få tillitsvalgte som stort sett motarbeider dem, men kontroll over sine egne tillitsvalgte samt egen økonomi.


Konstruktivius

Bakgrunn:

Avtroppende Verdal-trener knallhardt ut mot styret i Verdal i åpent brev:

Kim Tore Løding sier opp jobben som trener for Verdal-damene etter en knapp måned: – Kan ikke samarbeide med dem som sitter i styrene

Kim Tore Løding sier opp jobben som hovedtrener for Verdals damelag. Det skjer en knapp måned etter at han fikk jobben.

 

Verdal-styret svarer på kritikken: – Alt er ikke direkte sant

Verdals leder i ungdomsstyret mener Kim Tore Løding er ensidig i sin kritikk av klubben, og tror ikke den avtroppende treneren ser alt arbeidet som har blitt gjort.

 

Verdal IL: Årsmøtet snudde stemningen

Støyen har lagt seg og styret i Verdal IL føler at tilliten er tilbake.