Trøndelag for alle

Sivert Bjørnstad (Frp) svarer på kritikken Ap.

Ønsket debatt - og fikk det: – Jeg mener vi har nok møteplasser som Trøndelagsmøtet. Det vi mangler er møteplasser der vi som byråkrater møter helt vanlige folk, folk som jobber i en produksjonsbedrift, sa Sivert Bjørnstad (Frp) til Trønder-Avisa under Trøndelagsmøtet.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Meninger

For en tid tilbake ble Trøndelagsmøtet avholdt på Hell. Trøndelagsmøtet er en fin møte- og mingleplass for fylkeskommunale politikere og byråkrater, rådmenn, ordførere, stortingspolitikere, akademia og topplederne i noen av Trøndelags største bedrifter.

I forbindelse med møtet gikk jeg ut i Trønder-Avisa og mente at det kanskje hadde vært fint med deltakelse også fra «vanlige folk» på Trøndelagsmøtet. Gruppene ramset opp over, som deltar på Trøndelagsmøtet hvert år, er tross alt ganske homogen. Kanskje hadde det vært fint og fått med noen lærere, sykepleiere, håndverkere, verftsarbeidere og mellomledere i det private næringsliv? Både fordi deres syn på en del av problemstillingene som diskuteres hadde vært svært nyttig i debattene.

Blant annet ble digitalisering og automatisering diskutert - temaer som i mye større grad angår hverdagen til lærere og sykepleiere enn oss politikere. I tillegg tror jeg man kunne folkeliggjort og ufarliggjort konferansen noe. Det pågår blant annet en debatt for tiden om «Eliten vs. Folket». De fleste deltakerne på Trøndelagsmøtet tilhører Trøndelags elite, selv om de er vanlige folk. Det er ikke dermed sagt at det som diskuteres der eller de samtalene som blir ført er elitistiske - kanskje det hadde vært fint å få avkreftet noen av disse mytene, som jeg tross alt tror det finnes en del av der ute. For de fleste virker nok Trøndelagsmøtet og dets deltakere ganske fjernt fra den virkeligheten folk flest lever i hver dag.

Så kan man selvsagt være uenig med meg, selvsagt kan man det! Men det er litt pussig, syns jeg, at Kristian Torve, Ap-politiker i Trøndelag, sitt svar på mitt utspill er at «FrP-Bjørnstad kan holde seg hjemme.» Også Ap av alle da! Skal ikke de forsøke å bygge ned hindre mellom arbeidsfolk og sjefer, politikere og byråkrater? Burde ikke Ap jublet om man klarte å gjøre konferansen mer attraktiv for de som ikke møtes på slike tilstelninger flere ganger i året? Kunne ikke det også bidra til å bygge ned skillelinjer mellom folk?

Jeg blir gjerne hjemme neste år, slik Ap foreslår, om det betyr at min plass heller blir tildelt en sykepleier. Jeg mener selvsagt det er fullt mulig å kombinere - at vi begge er der, og det er også mitt poeng. Vi bør forsøke å samle flere lag av befolkningen til slike anledninger, ikke bare vi som møtes mange ganger i året uansett.


Sivert Bjørnstad, Stortingsrepresentant (FrP)