Trønder-Avisas leder:

Uforståelig av Solberg

Meninger

Statsminister Erna Solberg klarer iallfall å understreke én ting: Hun leder ikke en regjering som er opptatt av hele landet. Reaksjonene fra Trøndelag Høyre over mangelen på representanter fra Trøndelag har fått omfattende oppmerksomhet i media. Dette er imidlertid ikke det verste: Det er totaliteten i sammensetningen som utgjør det største problemet.


Åtte fylker uten statsråd i Solberg-regjeringen – se hele kartet her

– Nå er det ingen trøndere, men det kan endre seg, sier statsminister Erna Solberg (H), etter massiv kritikk fra Trøndelag Høyre.

 

La en ting være klart: Regjeringspartiene mangler ikke aktuelle kandidater fra vår del av landet. Både Frp og Høyre har helt åpenbare kandidater – som vi vet har vært seriøst vurdert ved også tidligere statsrådsskifter.