Trønder-Avisas leder:

Uforståelig av Solberg

Meninger

Statsminister Erna Solberg klarer iallfall å understreke én ting: Hun leder ikke en regjering som er opptatt av hele landet. Reaksjonene fra Trøndelag Høyre over mangelen på representanter fra Trøndelag har fått omfattende oppmerksomhet i media. Dette er imidlertid ikke det verste: Det er totaliteten i sammensetningen som utgjør det største problemet.