Reguleringsplanen i Tromsdalen:

– En satsning på arbeidsplasser på Innherred

Det er nå over 100 årsverk på Innherred som har jobber basert på forekomsten i Tromsdalen, skriver hovedtillitsvalgt i Verdalskalk.
Meninger

Verdalskalk har en lang historie og har hatt trygge arbeidsplasser over tid. De ansatte i Verdalskalk er opptatt av at dette også skal være situasjonen fremover.

Det har snart gått 2 år siden reguleringsplanen ble sendt inn til behandling, og over 10 år siden arbeidet med utvidelse av bruddet startet. Som hovedtillitsvalgt i Verdalskalk begynner jeg å bli utålmodig for å få på plass en reguleringsplan.

Antall ansatte har over de siste årene økt jevnt i selskapet. Det er nå over 100 årsverk på Innherred som har jobber basert på forekomsten i Tromsdalen. I tillegg vet vi at det prioriteres lokale innkjøp i selskapet, og at kalken gir ringvirkninger for mange andre arbeidsplasser i Verdal. Produksjonsutstyr skal vedlikeholdes, dekk skal skiftes og investeringer skal gjennomføres. Trygghet for Verdalskalk, gir trygghet for mange andre arbeidsplasser også.

Styret i Verdalskalk har vist vilje til å satse på fremtiden, sist gjennom utbygging av Verdal Havn. Kalklubben håper at kommunen også velger å satse på en fremtidsrettet videreutvikling av kalkvirksomheten i Vedal. Det vil være en viktig satsning på både eksisterende og nye arbeidsplasser.


Skrevet av

Ivar Stamnes, hovedtillitsvalgt i Verdalskalk