Debattinnlegg:

Kald nordavind kan ødelegge fjell i Inner-Namdalen

Må vi akseptere nye store industriområder i fjellheimen vår for å forsyne Europa med fornybar energi? Nei! Alternativene er flere, også lokalt, sier styret i Naturvern-forbundet i Namdalen

Utbygging: Vindkraft Nord AS ønsker å bygge vindkraftmaster på Mariafjellet/Tjaetsiegaske, som på bildet sees bak Gudfjellet/Tjåehkere.  

Meninger

Vindkraft Nord AS meldte i 2006 fra om at de ønsket å bygge to industrianlegg med vindmøller i urørt fjellnatur i Inner-Namdalen/Nååmesjevuemie. Det ene på Grønndalsfjellet ved Skorovas, det andre på Mariafjellet/Tjaetsiegaske mellom Tunnsjøen/Dåtnejaevrie og Limingen/Lyjmede.

Mange protesterte. Og etter at NVE arrangerte høringsmøter i 2010 ble det, etter en skriftlig høringsrunde og krav til videre utredninger, helt vindstille. Phuuu! Folk, tamrein, dyr, fugler og planter slapp unna med skrekken. Gudfjellet/Tjåehkere skulle likevel ikke ligge i skyggen av høye vindkraftmaster. Trodde vi. Men den kalde vinden fra nord tok bare en pust i bakken. Sist sommer ba de NVE om å få oppdaterte krav til utredninger av vindkraftverkene, og det har de fått. Protestene i forrige runde var ikke tilstrekkelig overbevisende. NVE, som ansvarlig direktorat, anbefalte derfor ikke Vindkraft Nord AS å trekke planene. Og de fra nord ønsker tydeligvis å fortsette prosessen fram mot utbygging. Sannsynligvis kan det i de to urørte fjellområdene bli bygd mer enn 100 vindkraftmaster, flere mil med nye kraftledninger og milevis med nye veier.

Prosessen med å peke ut framtidens vindkraftområder i Norge er i full sving. Store deler av kommunene Namsskogan, Røyrvik/Raarvihke og Lierne utgjør ett av disse områdene. NVE offentliggjør i april i år hvilke større geografiske områder de mener skal prioriteres for utbygging av vindkraft. Lokalt naturbaserte næringer, turisme, reindrift, landbruk og miljøinteresser står i disse områdene i fare for å bli nedprioriterte. Vindkraftparken på Fosen/Fovsen-Njaarke er allerede før områdene er bestemt et skrekkelig eksempel på det.

Må vi akseptere nye store industriområder i fjellheimen vår for å forsyne Europa med fornybar energi? Nei! Alternativene er flere, også lokalt. Nå bygger NTE nytt kraftverk i Nedre Fiskumfoss til erstatning for det gamle fra 1940-tallet. Minimale nye naturinngrep og betydelig økt produksjon av fornybar energi. Vinn vinn! Solkraft? Ja, også i Namdalen/Nååmesjevuemie. Overhalla kommune, flere gårdbrukere og privatpersoner har installert solcellepaneler og dokumenterer god effekt. Null naturinngrep og, for hvert enkelt anlegg, litt fornybar energi. Men satt i system, vinn vinn!

Vindkraftutbygging knyttet til områder med store eksisterende naturinngrep har også sine ulemper, men er langt å foretrekke framfor i urørte fjell. Teknologi for mindre naturskadelig og mer lønnsom vindkraft til havs gjør dessuten store framskritt.

Mariafjellet/Tjaetsiegaske og Grønndalsfjellet er fremdeles i fare. Vi ønsker med dette å sende en bekymringsmelding. Ny, og trolig sterkere, motstand må til skal disse fjellene reddes. Så får vi tro den kalde vinden fra nord vil snu!

Styret i Naturvernforbundet i Namdalen