Kronikk:

Vi trenger gode kandidater fra Nord

– Kommunene har i mange år tatt imot gode kandidater fra Nord universitet. Det skal vi fortsette med, skriver ordførerne i Namsos og Levanger, samt styreleder i KS NT i denne kronikken.
Meninger

Spenningen er stor rundt Nord universitet. Å endre status fra høgskole til universitet har gitt betydelige voksesmerter. Det er støy rundt hvor universitetet skal tilby utdanning. Likevel går det meste i verden som før. Vi trenger gode lærere, sykepleiere, økonomer, vernepleiere og musikkskolelærere. Det har vi fått gjennom flere tiår med Nord universitet som hovedleverandør.

En del unge er i tvil om de tør å søke Nord. Det trenger dere ikke være. Uansett hva som skjer vil kommunene ha behov for utdanningen du tar. Ordførerne i fylket har jevnlige møter med universitetet, og vi er beroliget over det vi får høre. Den faglige kvaliteten på studiene er gode.

Nå senest fikk vi bevis på det gjennom den nasjonale eksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi der sykepleierutdanningene i Namsos og Levanger har bedre resultater enn landsgjennomsnittet. Vi som har tatt i mot kandidater fra disse utdanningene vet hvilke kvaliteter de ferdig utdannede studentene har. Det er ingen grunn til å søke seg ut av regionen.

Nord universitet sine studiesteder i Trøndelag har høy grad av lokal rekruttering. 30 prosent av nordtrøndersk ungdom som søker høgere utdanning, søker til Nord universitet. Vi vet at personer som kommer fra regionen i større grad blir i regionen etter endt utdanning. Det er en fordel for oss som arbeidsgivere. Storbyen fascinerer mange 19- og 20-åringer. Alt kan en periode virke mye bedre enn å bo hjemme. Reis gjerne ut for å ta utdanning, men kom gjerne tilbake til nettverket når du stifter familie. Det er mye god hjelp i foreldre når man skal få barnehage, jobb og fritid til å gå i hop.

Å bo i storbyen kan være fristende. Men samtidig er det mye dyrere å bo der enn i mindre byer. Det er lettere å drukne i et stort studentmiljø enn i et mindre studentmiljø der du får lettere kontakt med foreleser og veileder. Mange av studiene ved Nord krever etisk utvikling og tenking. Det er vanskelig å lese seg til. Den faglige modningen blir til i prat med andre studenter, veiledere og brukere. Dessuten viser den nasjonale studentundersøkelsen at studentene på Nord sine campuser trives meget godt.

Kommunene blir mer og mer avanserte velferdsprodusenter. Vi tar over oppgaver som sykehusene tidligere har hatt. Vår utfordring er å hjelpe flere med samme antall hender, samtidig som vi må skaffe oss ny kunnskap for å løse de oppgavene vi tar på oss. For å få til det kreves det forskning for å finne nye løsninger. Vi er ikke i tvil om at et universitet er bedre i stand til å levere den kunnskapen vi trenger i framtida enn det en høgskole er.

Et universitet er mer attraktivt når man søker etter de beste foreleserne og forskerne. De har mer ressurser å bruke på forskning som senere kan brukes for å gi studentene det fremste innen fagfeltet. Vi så det nylig da Fakultet for samfunnsvitenskap utlyste sju stipendiatstillinger. Mer enn 100 søkere kom inn. Det ville neppe vært så mange søkere hvis Nord hadde vært en høgskole.

Det er viktig å få fram at gårsdagens svar ikke er løsningen på framtidas problemer. Det er veldig tydelig for oss som sitter midt i prioriteringene. Vi trenger enda mer kunnskap om hvordan vi skal utvikle våre velferdstjenester og gi den tryggheten våre innbyggere krever også når vi blir langt flere som trenger hjelp i hverdagen.

Tar du utdanning på Nord og blir i regionen kan vi med stor sikkerhet garantere deg jobb i en av våre kommuner. Rett og slett fordi vi trenger din kompetanse. KS har undersøkt arbeidsmarkedet i Nord-Trøndelag. Det viser at mange av oss har vansker med å rekruttere for eksempel lærere og sykepleiere. I årene framover trenger vi langt flere lærere, og KS spår stor underdekning av lærere de neste 20 åra. Det kan du gjøre noe med. Derfor er det viktig for oss at du tar utdanning, og synes nordre del av Trøndelag er et sted å leve og bo.

God tur til Nord.


Robert Svarva, Ordfører i Levanger

Arnhild Holstad, Ordfører i Namsos

Marit Voll, Styreleder i KS NT