Eks-ordførerne svarer Trønder-Avisas sjefredaktør om skolestruktursaken i Inderøy

De tidligere Mosvik-ordførerne Gunnar Viken (H), Arne Aasan (Ap), Per Vennes (Sp) og Carl Ivar von Køppen (Sp) svarer John Arne Moen i dette debattinnlegget.

De tidligere Mosvik-ordførerne Gunnar Viken (H), Arne Aasan (Ap), Per Vennes (Sp) og Carl Ivar von Køppen (Sp) svarer Trønder-Avisas sjefredaktør John Arne Moen i dette debattinnlegget.  Foto: Erlend Malmo

Meninger

Vi viser til sjefredaktør John Arne Moens kommentar i TA lørdag den 16. februar d.å. vedr. skolestruktursaken i Inderøy. Moen har noen belærende kommentarer angående vår forståelse – eller hva vi burde forstå av kommunesammenslåing!

Etter å ha lest kommentaren sitter vi igjen med det inntrykk at han umulig kan ha satt seg inn i saken!


Sjefredaktør Moen om misnøyen i Mosvik: - Varslet og ventet utvikling

Sjefredaktør John Arne Moen mener sentralisering er helt naturlig for å få effekt av sammenslåinger.

 

Å slå sammen to kommuner medfører selvfølgelig sentralisering! Det bestrider vi ikke!

Det vi fokuserer på er restene av en inngått intensjonsavtale der alle parter skal ha litt igjen for sammenslåingen. Intensjonsavtaler blir i mange tilfeller neglisjert ved kommunesammenslåinger, mens for øvrig i næringslivet så er disse avtaler godt respektert for å bygge et godt lag. Det som skuffer oss er at sjef-redaktøren ikke lytter til våre nyanser i saken. Sentralisering trenger nødvendigvis ikke å gå bare en veg. En kan samordne tjenester rundt om i kommunen og ikke nødvendigvis legge alt til et sentrum. Ved en kommunesammenslåing bør alle ha noe å vinne. Derfor var det riktig at Mosvik og Inderøy slo seg sammen. Med reduserte overføringer så fantes det ikke noe alternativ. Det har vi jo uttalt mange ganger, så det trenger ikke sjef-redaktøren å betvile lenger.

Mosvik valgte sammenslåing på et tidspunkt da vi kunne være attraktiv for Inderøy og omvendt.

Vi hadde en utbygd skole med hall og svømmebasseng, samt at vi ville gjøre oss enda mer attraktiv ved å oppruste skolen. Vi solgte unna kommuneskog og la det inn som egenkapital i nyskolen.

For å gjøre en lang historie kort så var intensjonen god på begge sider av Skarnsundet.

Vi minner om at ny-kommunen fikk samme arbeidsgiveravgift som den Mosvik hadde (fra 14,1 % til 10,6 %,)! Dette sparer næringslivet i Inderøy for anslagsvis minst 10 millioner kroner årlig. Samtidig fikk ny-kommunen tilført ca. 2,5 millioner kroner årlig i kraftverks-inntekter. Dette medførte også at kommunen fikk større eierandel i NTE! Med denne bakgrunnen var intensjonen å bli «Best – i lag» på alle områder. Den nye kommunen adopterte nemlig Mosvik kommunes slagord «Best – i lag! Gamle Inderøy fikk et løft etter kommunesammenslåingen. Det ble investert store summer på Straumen som er blitt til et vakkert tettsted. Kommunen hadde penger!

Vi «gammel-ordføreran» hverken «skjemmes» eller er «opprørsk», som Trønder-Avisa skriver. Vi vil belyse forhistorien og betydningen av intensjonsavtalen. Om noe i avtalen har gått ut på dato så er det viktig at noe er igjen! Derfor mener vi med vår bakgrunn at det å sanere et så nylig opprustet skoleanlegg til 36 millioner kroner nå, ikke kan forsvares økonomisk sett. Uansett hvor negative tanker en har om Mosvik-skolens fremtid, så tilsier all sunn fornuft at en må ha ei viss brukstid på så store investeringer. Det er bare staten som kan finne på noe slikt (Jfr. nye forsvarsanlegg som legges ned før de er tatt i bruk). Inderøy kommune er ikke i en slik økonomisk situasjon.

Arne Aasan, Carl Ivar von Køppen, Per Vennes, Gunnar Viken


Høy temperatur i debatten om fremtidig skolestruktur i Inderøy.

Tidligere Mosvik-ordførere skjemmes

De gikk til Inderøy med åpent sinn. Resultatet av sammenslåingen gjør at de fire tidligere Mosvik-ordførerne skjemmes.

Ordføreren: – Leit at dere i Mosvik ikke føler dere integrert

Inderøy-ordfører Ida Stuberg (Sp) ville ikke si noe om hva hun tenker om framtida til Mosvik skole da hun møtte fire tidligere Mosvik-ordførere i går.