Debatt:

«Ny E6 i Levanger – våre politikere kan velge 90 km/t»

Ny E6: Jordvernet må ha førsteprioritet, og da er utbedring og modernisering av eksisterende E6 med hastighet opp mot 90 km/t det alternativet som beslaglegger minst dyrka jord, og gir mest samfunnsnytte både lokalt og nasjonalt, skriver artikkelforfatterene.  Foto: Marius Langfjord

Meninger

Vegvesenets anbefalte forslag til ny E6 Åsen – Mære er basert på pålegg fra overordnet myndighet, nemlig Frps samferdselsminister, om å planlegge for 4 felts motorvei og minst 110 km/t.

Faglige vurderinger og beregninger foretatt av Vegvesenet har således vært begrenset til bare å gjelde alternativer for 4 felts motorvei med hastighet minst 110 km/t.

Men kommunestyret i Levanger som planleggingsmyndighet er ikke bundet av direktivet fra Frps samferdselsministeren da pålegget om 4 felts motorveg med hastighet minst 110 km/t ikke er behandlet og vedtatt av Stortinget.

Våre lokalpolitikere står altså fritt til å ta en bredere vurdering av samfunnsnytten ved de 2 alternativer som ble lagt ut på høring. Jordvernet må ha førsteprioritet, og da er utbedring og modernisering av eksisterende E6 med hastighet opp mot 90 km/t det alternativet som beslaglegger minst dyrka jord, og gir mest samfunnsnytte både lokalt og nasjonalt.

Ingrid Hoøen og Hilde Løvås