Hvorfor blir butikker og annen næringsvirksomhet nedlagt i Levanger sentrum?

Levanger sentrum mangler parkeringsplasser, mener forfatteren bak dette debattinnlegget.  

Meninger

Viser til Sigvard Gilstads innlegg i Innherred 22. januar 2019, hvor han kommenterer politikernes prioriteringer. Kinodrift kontra prosjekt bysykler. Dette er senere kommentert i innlegg om samme sak av Kai Lennart Johansen.