Innlegg:

«Det er klinkende klart at det her ikke bør forekomme hverken utrykning av brannbil eller ambulanse mellom 15.00 og 16.00»

Paul Ola Kjerkreit er bekymret for krysset på Dampsaga som følge av det nye Flerbrukshuset i Steinkjer.

For oss som bor i området og ser dagens trafikk langs Sagmestervegen, synes det klinkende klart at her ikke bør forekomme hverken utrykning av brannbil eller ambulanse som har behov for å komme opp mot dampsagakrysset og inn på E6 mellom klokka 15.00 og 16.00 på hverdager, skriver Paul Ola Kjerkreit i dette innlegget. 

Meninger

Det store flotte, interkommunale Flerbrukshuset på Nordsileiret er snart innflyttingsklart, og det er for lenge siden kunngjort at det skal huse ny brannstasjon og stasjon for ambulanser for en rekke kommuner på Innherred.

For oss som bor i området og ser dagens trafikk langs Sagmestervegen, synes det klinkende klart at her ikke bør forekomme hverken utrykning av brannbil eller ambulanse som har behov for å komme opp mot dampsagakrysset og inn på E6 mellom klokka 15.00 og 16.00 på hverdager. Med lekmannssyn kan det virke som om nevnte kryss blir skikkelig problematisk når bil(er) med blålys og sirener kommer i den perioden.

Det er kommunen som har bestemt hvor Flerbrukshuset skal ligge, og følgelig kan heller ikke kommunen løpe fra ansvaret med en skikkelig vegføring til området. At det må til et samarbeid med Statens vegvesen om en god løsning på dampsagakrysset, kan så være. Steinkjer kommune har da også et ansvar her ettersom vegføringen med alle rundkjøringene ble vedtatt med en stemmes overvekt andre gang saken ble behandlet i kommunestyret.

Med hensyn til tomtevalg og oppføring av det nye Flerbrukshuset, virker det som om tomtespørsmål og husbygging har hatt prioritet fremfor infrastruktur.

Det er flere enn meg som venter spent på hvordan kommunen har tenkt å få til en fullgod adkomst. Det bør ikke gå altfor lenge før kommunen gir lyd fra seg.

Paul Ola Kjerkreit


Helse- og beredskapshuset i Steinkjer: Har kontroll på tid og penger

Inn-Trøndelag helse- og beredskapshus er i ferd med å ta form. 100 arbeidere fra sju entreprenører jobber på spreng for å holde seg innenfor tidsskjema og økonomiplaner.