En modell for konflikt

Lærerutdanninga ved Nord universitet forsker for lite, og får svi for det økonomisk. Da blir det et paradoks om fakultetet må spare på forskningstiden til de ansatte.

Sparetiltak: Faktultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag må spare penger, samtidig som behvoet for å øke kompetansen fortsatt er stort. Modellen for å fordele universitetets inntekter tar ikke godt nok innover seg at de fem fakultetene er forskjellige, skriver Trønder-Avisas kommentator Johan Prestvik. 

Meninger

Blant forskere og undervisere ved Fakultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag (FLU) er det antydning til krisestemning, etter at det i forrige uke ble kjent – gjennom en styresak som skal behandles onsdag – at fakultetet har 37 millioner kroner mer i prognoserte utgifter enn inntekter. Da har fakultetet allerede lagt inn innsparinger på 16 millioner i årets budsjett, slik at det reelle innsparingskravet er 53 millioner kroner.