Kampen som aldri tar slutt

Det er noe med tallene og tabellene som ikke stemmer. Derfor må vi markere 8. mars i år også.

Det neste som fortsatt er påtakelig, og som ser ut til å forbli et mysterium, er at kvinner i langt større grad enn menn fortsatt jobber deltid, skriver Johan Prestvik i denne kommentaren.   Foto: SCANPIX

Meninger

Det er omtrent like mange yrkesaktive kvinner som menn i dag. Det er bra. Det er flere kvinner enn menn som tar høyere utdanning, og som dermed går inn i kompetansearbeidsplasser. Akkurat det må vel også sies å være positivt, ettersom det viser at norske barn er født med samme mulighetene til å ta høyere utdanning. At det også kan bety at grunnskolen er bedre tilpasset jenter enn gutter, lar vi ligge nå. Det er en annen diskusjon.