Innlegg:

Kvinner har rett til å forsørge seg selv!

Heltid: Dersom alle ansatte i helse og omsorg i alderen 30–60 år hadde jobbet heltid, ville det utgjort 32 700 flere årsverk. Skriver artikkelforfatteren. Foto: Tore Meek / NTB scanpix 

Meninger

8. mars, kvinnedagen, oppsto for å underbygge kvinners rettigheter, og støtte opp om allmenn stemmerett for kvinner. Internasjonalt står det igjen store utfordringer for våre medsøstre. Nasjonalt har vi kommet langt, men ikke lenger enn at vi fremdeles blant annet må jobbe for at kvinner skal ansettes i hele stillinger.