Paradoksene som skaper strid

Medieteknologistudiene i Steinkjer er med i Senter for fremragende utdanning. Likevel er fagkompetansen for lav.

Nord universitet i Steinkjer.  Foto: Pia Marie Lerseth

Meninger

Konstituert rektor Hanne Solheim Hansen orienterte under onsdagens styremøte i Nord universitet om at hun er innstilt på å vedta nullopptak ved tre bachelorstudier innen for spill- og medieteknologi i Steinkjer. Bakgrunnen for avgjørelsen er at de tre utdanningene, som alle er underlagt fakultet for samfunnsvitenskap, mangler nødvendig formell fagkompetanse. Dermed forsvinner det 90 studieplasser i Steinkjer fra høsten. Det skjer samtidig med at universitetet flytter inn i splitter nye lokaler fra 2. august.