Kan reflekterte nordtrønderstemmer bidra til at sentraliseringsjaget stagges?

Kommentator Johan Prestvik mener det faktum at nordtrøndere styrer mye av norsk landbruk er en viktig anerkjennelse.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Harald Sæterøy

Meninger

Snart kan alle sentrale lederverv i landbrukets viktigste organisasjoner være besatt av nordtrøndere. Marit Haugen fra Beitstad er den siste i rekken av foreslåtte ledere i landbruket, da hun nylig ble innstilt som ny styreleder i Tine. Fra før er Trine Hasvang Våg fra Snåsa styreleder i Nortura, Lars Petter Bartnes fra Beitstad leder Norges Bondelag og Eilif Due fra Levanger er styreleder i Hoff norske potetindustrier og nestleder i Norges Skogeierforbund. I tillegg er Tor Henrik Jule fra Sparbu innstilt som leder i Norsvin.