Møller vil møte motvind

Kommentator Johan Prestvik mener at NVEs forslag om vindkraftutbygging kan forsterke kampen mellom by og land.

NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft: Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund presenterer den nasjonal rammen for vindkraft på land under et miniseminar i Oslo mandag formiddag. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix 

Meninger

Energibehovet i verden øker. Flere mennesker, og økt velstand og komfort for flere av oss, fører til at det må produseres mer strøm. Men som i så mange andre tilfeller, er det ikke de områdene hvor behovene øker mest – i og rundt de store byene – at ressursen for kraftproduksjonen er størst. Det er ute i distriktene vinden blåser i riktig retning for vindkraftutbyggere. Der folkene flytter fra, står vindmøllene klare til å flytte inn. Og de formerer seg.