DEBATTINNLEGG:

Kutt i busstilbudet – drosjen vil kunne opprettholde tilbudene

Frode Revhaug mener drosjene bør være med på den videre diskusjonen om kollektivtilbudet.

Kollektivtilbudet: For å utvikle Trøndelag, er det avgjørende at drosjenæringen fortsatt kan bidra i det totale kollektivtilbudet. Så er det slik at drosjenæringen er avhengig av at det offentlige kjøper tjenester. Skriver artikkelforfatteren. FOTO: Marius Langfjord 

Meninger

I Adresseavisen 3. april, kommer det for en dag at AtB er pålagt å redusere sine bussruter. Den økonomiske rammen fra 2021 er kr 46 millioner mindre enn i dag. Dette vil i første omgang gå ut over busstilbud som går parallelt med toget, og i dette tilfelle er forslaget å kutte det direkte busstilbudet fra Røros til Trondheim. I tillegg beskrives det at region nord i Trøndelag (tidligere Nord-Trøndelag) kan få de tøffeste kuttene, med at alle kommuner vil få et dårligere tilbud. Samme sak er omtalt i TA 4. april, der bybusstilbudet i Steinkjer er foreslått fjernet.

Drosjenæringen i region nord i Trøndelag og Nord-Trøndelag fylkeskommune, har siden først på nittitallet samarbeidet om kollektivtilbudet. Drosjene har erstattet mange bussruter med et behovsstyrt tilbud, bestillingstransport og tilbringertransport. Det vil si at drosjen har kommet hjem til den reisende og hentet på døra for å kjøre til tog eller bussdøra for samme takst som en bussbillett.

Fylkeskommunen har dermed opprettholdt og utvidet kollektivtilbudet, da drosjen kjører 2,5 km for samme kostnad som 1 busskm. For året 2018 betalte fylkeskommunen cirka kr 20 millioner for bestillingsordningen. De reisende har hatt et godt og rimelig tilbud og ordningen har dessuten bidratt til å opprettholde et drosjetilbud i distriktet.

For å utvikle Trøndelag, er det avgjørende at drosjenæringen fortsatt kan bidra i det totale kollektivtilbudet. Så er det slik at drosjenæringen er avhengig av at det offentlige kjøper tjenester. Transport av skolebarn, bestillingstransport, tilrettelagt transport (TT) og pasienttransport utgjør mellom 80-100% av omsetningen til drosjen. Spotmarkedet, som er resterende 0-20%, finner man i hovedsak bare i byene. For hvert av transportoppdragene som forsvinner fra drosjene, forsvinner det også drosjer.

Drosjenæringen ønsker å delta i denne diskusjonen og vil gjerne dele erfaring og kompetanse. Med mer samordning av offentlige transportoppdrag og bruk av bestillingstransport i hele Trøndelag, vil gi AtB bedre muligheter til å tilby fremtidsrettede transportløsninger.

Dagens bestillingsordning med drosje er for mange kommuner det eneste kollektivtilbudet som finnes. Ordningen må ikke reduseres, men utvides. Den kan også videreutvikles til å gjelde transport til og fra regionens småflyplasser og hurtigbåter.

Å komme fra A til B er ikke bare en jobb for AtB og kommune -og fylkespolitikere i Trøndelag.

Det er også en jobb for drosjenæringen.

Frode Revhaug