Hva er en omsorgsbolig?

Tilsynet ved Breidablikktunet vitner om at iveren etter å legge ned sykehjemsplasser har gått for langt.

Styrt dreining: Omgjøringen av sykehjemsplasser til omsorgsboliger er en ønsket dreining av myndighetene, som stimulerer til en slik utvikling. Men det endrer ikke brukernes behov for helsehjelp, selv om han betaler husleie for å bo der, skriver Trønder-Avisas kommentator Johan Prestvik. Foto: Svein Helge Falstad 

Meninger

Staten har i flere år stimulert kommuner til å legge ned dyre sykehjemsplasser og til å erstatte dem med billigere omsorgsboliger, der brukerne får tilbud om heldøgns omsorg i egen bolig. Kommunene er blitt lokket med store tilskudd fra Husbanken for å bygge slike boliger, og politikerne har villig investert for å få ned driftskostnadene. Billigere omsorg gir rom for å hjelpe flere, noe de fleste kommuner ønsker i trange budsjetter, der vi står på dørstokken til eldrebølgen.