Forslag til ny Nord-struktur.

I realiteten aktiv dødshjelp til en hel region

Både aktivitet og attraktivitet risikerer å falle dramatisk fra 2020.
Meninger

Med sammenslåingen av høgskolene i Nord-Trøndelag, Nesna og Universitetet i Nordland skulle vi få et desentralisert universitet, hvor du nærmest kunne ta en doktorgrad på bygda. Universitetets visjon fram mot 2020 er «globale utfordringer – regionale løsninger ». Med rektor Hanne Solheim Hansens framlegging av forslag til framtidig studiestedsstruktur onsdag formiddag, viser det at denne visjonen innebærer en kraftig sentralisering innad i universitetet. De regionale løsningene består altså i å flytte de mest perifere fagmiljøene inn til de to hovedcampusene – Bodø og Levanger. Og vips framstår ikke Nord universitet så eksotisk, spennende og annerledes lenger.