Samfunnsoppdrag, nabofeider og et universitet for framtida.

Styrets politiske spagat

To år med utredninger, to måneder med en nervepirrende høringsrunde og så to timers saksbehandling 26. juni. Hva får vi da?

Krevende valg: Styret i Nord universitet får innen styretmøtet 26. juni et nytt, justert forslag til ny studiestedsstruktur fra konstituert rektor Hanne Solheim Hansen. Det blir travelt for Hansen og krevende for styret. Namsos overlever som studiested, tror kommentator Johan Prestvik.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Meninger

Vindkastene etter tirsdagens styremøte i Nord universitet har lagt seg. Styret vedtok å sende rektors forslag til ny studiestedsstruktur på seks ukers høring, i tillegg til å be om noen flere analyser før endelig vedtak skal fattes. Styret fikk med det sagt sine første ord om vegen videre for studiestedsstrukturen, som fram til forrige uke kun hadde vært en varslet borgerkrig mellom små og mellomstore studiebyer i den norske periferi. Men hva sa de, egentlig?