God helse kan ikke gå i overskudd. God helse vises i et annet budsjett.

Innlegg: Den internasjonale jordmordagen.

Jordmødre: Jeg skulle ønske at helseaktører og politikere hadde lyttet til oss som jobber med kvinnehelse. Skriver artikkelforfatteren. 

Meninger

Kjære jordmødre!

Gratulerer med den internasjonale jordmordagen!

Jordmødre er sterke kvinner med sterke meninger. I dag har vi all grunn til å feire at vi har et av de viktigste yrkene som finnes.

Aldri før har jordmor-engasjementet og solidariteten med hverandre her heime opplevdes sterkere. Vi har fulgt «Bunadsgeriljaen»- kampen for et trygt fødetilbud, og 1.mai tog i de mange store byene. Dette som en protest mot fødekutt i Kristiansund og en minimalisering av fødselsomsorgen flere steder i landet. Den norske jordmorforening ønsker en desentralisert og differensiert fødselsomsorg. Vi er lovet fra regjeringen sin side at fødeavdelingene, fra å telle 115- til nå 45, skal være fredet. Vi vet at det er sammenheng mellom reisevei og komplikasjoner. Å ha jordmor der mor bor gir trygghet og forutsigbarhet.

Jeg skulle ønske at helseaktører og politikere hadde lyttet til oss som jobber med kvinnehelse. Hva trygghet, nærhet og forutsigbarhet betyr, og at vi kan komme i mål med andre løsninger enn de som planlegges. Det tar år å bygge opp gode fagmiljø både i og utenfor sykehus. Dette skaper god kompetanse, gode og robuste arbeidsmiljø.

Det er godt å se at vi er på god vei med å lykkes med noe.

I vår helseregion har flere kommuner startet med hjemmebesøk til mor og barn etter utreise fra barsel. Det er opprettet flere jordmorstillinger i Trondheim kommune for å dekke noe av behovet i de ulike bydelene. Takk til de kommunene som er flinke til å gjennomføre barselretningslinjene for barselomsorgen. På fødeavdelingene tilstreber vi at den fødende får ha en jordmor hos seg under hele fødselen. De mange menneskemøtene og gode opplevelsene hver dag overvinner mye av mangler og utilstrekkelighet. Det er mødre som kan komme til deg flere år etter og fortelle hvilken betydning DU hadde på hennes svangerskap eller fødsel. Eller hvordan hun ble sett og møtt under barseloppholdet. God og tilpasset omsorg gir helsegevinster over år- ja hele livet.

God helse kan ikke gå i overskudd. God helse vises i et annet budsjett.

Årets tema for den internasjonale jordmordagen er i år» Midwives. Definders of Woman`s Rights» Vi skal være med å kjempe om kvinners rettigheter, ikke bare i Norge, men i hele verden. Kvinner skal føle seg trygg og imøtesett både i svangerskap, under fødsel og i tiden etterpå. De skal ha rett til tilgang på prevensjon og det skal være trygt å utføre abort. Den norske jordmorforening jobber for dette her hjemme også.

Jordmødre vil fortsette å jobbe for trygghet og kvalitet til de gravide, fødende og barselkvinnene. Vi må utdanne flere jordmødre. Det mangler 600 jordmorårsverk på landsbasis for at kommunene skal ha en forsvarlig hjemmebasert barselomsorg når mor og barn kommer hjem. Dette i tillegg til retningslinjene for barselomsorgen. Vi trenger flere jordmødre og større stillinger.

I dag banker hjertet ekstra for kvinner, barn og familier i hele verden!

Gratulerer med dagen - flotte kollegaer!

Brit Helden Bjørås
Sentralstyremedlem og regionleder, Den norske jordmorforening, region Midt