Vi har argumentert lenge mot flytting, men våre stemmer blir ikke hørt

Innlegg: Spill og opplevelsesteknologi på Nord universitet.

Helga D. Ísfold Sigurðardóttir, Førsteamanuensis og studieprogramansvarlig for Spill og opplevelsesteknologi ved Nord universitet.  Foto: Privat

Meninger

Visste du at det var studenter fra Steinkjer som i år ble hedret med prisene «Game of the Year» og «Player’s choice» på Norwegian Game Awards?

Visste du at studenter fra Steinkjer 3 år på rad har brakt hjem priser fra Norwegian Game Awards og at i år var totalt 4 spill fra Steinkjer nominert til flere forskjellige priser?

Visste du at Spill og Opplevelsesteknologimiljøet, sammen med IDI på NTNU, fikk status som Senter for Fremragende Utdanning, tildelt av NOKUT i 2016, i 5 år fremover? Dette medfører ikke bare en enorm anerkjennelse for miljøet, men også finansiering som kommer godt med for alle 3 medieteknologiutdanningen på Nord Universitet i Steinkjer.

Visste du at Spill og opplevelsesteknologimiljøet samarbeider med NTNU, Høgskolen på Vestlandet, Mittuniversitetet, universiteter i Spania, Estland, England, Island, Sverige, Danmark, Finland og Nederland. Visste du at personer i spillbransjen både nasjonalt og internasjonalt spiller aktive roller som veiledere i vår utdanning?

Du visste kanskje heller ikke at i løpet av 5 år har Spill og Opplevelsesteknologi vokst fra å være et lite og relativt ukjent bachelorstudium, til å bli et ettertraktet, internasjonalt program, med 15–20 ganger flere søkere enn det er fysisk mulig å ta opp? I dag har vi ikke bare studenter fra Trøndelag, men fra hele Norge – og faktisk flere andre land i Europa, Afrika, Nord-Amerika og Asia – og miljøet tiltrekker seg flere og flere anerkjente samarbeidspartnere innen spillindustrien.

Hvis du ikke visste om disse fakta så visste du kanskje heller ikke at både ansatte og studenter på Spill og Opplevelsesteknologi på Steinkjer har, i snart 2 år, gledet seg enormt til å flytte inn i Innovasjonscampus Steinkjer (InnoCamp). Vi har sett fram til fruktbart samboerskap og samarbeid sammen med over 30 lokale bedrifter, forskningsmiljø og partnere som skaper et utrolig spennende miljø og uendelige muligheter. Som om ikke det var spennende nok, så er også lokalene skreddersydd til medieteknologiutdanningene sine behov. InnoCamp står klar nå i august.

Høyere utdanning og praktiske studieretninger har en lang historie på Steinkjer. Inntil nylig hadde vi HiNT, hvor Spill og Opplevelsesteknologi ble videreutviklet fra tidligere IT-studier. Før det var det Nord-Trøndelag distriktshøgskole og historien går langt bak. Da regjeringen for noen år siden bestemte at universiteter og høgskoler skulle slå seg sammen, var det mange som fryktet at de små enhetene i distriktene skulle forsvinne. Etter at rektors forslag ble kunngjort onsdag 24. april, har reaksjonene vært sterke. Forståelig nok er reaksjonene mest sterke der det er snakk om komplett nedlegging av campuser og det virker som det er håp om at det enorme engasjementet kommer til å ha en effekt.

Hverken fagmiljø eller studenter på Spill og Opplevelsesteknologi ønsker å flytte til Levanger. Vi har argumentert mot det siden vi først hørte om det, men våre stemmer er ikke blitt hørt. Vi har skapt et sterkt og flott miljø her på Steinkjer, på internasjonalisering, forskning, utdanning og innovasjon – som har potensial til å bli forsterket og enda mer robust når Innocamp står klar. Vi vil ikke at dette kunnskapsmiljøet som har vokst fram i Steinkjer skal rives opp og flyttes vekk. Aller helst vil vi fortsette det gode samarbeidet vi har med de andre medieteknologifagene, sosiologi og geografi, samt andre fakulteter, her i byen vår – i tillegg til pågående samarbeid med andre universiteter i Norge og i utlandet.

Det er helt uakseptabelt at de nye universitetene, som er sammensatt av små enheter i flere byer i distriktene får mindre finansiering enn de godt etablerte universitetene i storbyene. Det er også uakseptabelt at de nye universitetene skal måles på samme måte som de gamle, bl.a. med hensyn til akademisk kompetanse og forskning, selv med mindre finansiering. Jeg oppfordrer politikere til å ta ansvar for de endringene som nå er foreslått. Ikke robbe Steinkjer for de innovative, teknologiske og kreative fagene. Gi oss en sjanse til å vise hva ordet robust, som forekommer 24 ganger i rektors rapport om fremtidig studiestedsstruktur, egentlig kan stå for.

Helga D. Ísfold Sigurðardóttir
Førsteamanuensis og studieprogramansvarlig for Spill og opplevelsesteknologi