Feilmedisinerte sykehus

Det er ikke Nord universitet som tar livet av Helse Nord-Trøndelag. Det klarer helsemyndighetene godt nok selv.

Krevende rekruttering: Uten penger til å investere, risikerer de nordtrønderske sykehusene å bli så lite attraktive at legene uteblir. Da hjelper det ikke med sykepleierutdanning i nabolaget, mener Trønder-Avisas kommentator Johan Prestvik.  Foto: Bjørn Tore Ness

Meninger

De siste ukenes diskusjoner om Nord universitet er blitt beskrevet som en framtidig avvikling av Sykehuset Namsos, dersom rektors forslag om å flytte universitetets helsefagkompetanse i Namsos til Levanger. Gjennom Nord – og tidligere Høgskolen i Nord-Trøndelag – har namdalingene vært tilnærmet selvforsynt av helsearbeidere uten legefrakk. Sykehuset har vært en attraktiv arbeidsplass for studentene, men like viktig er det at også kommunene har hatt livsviktig arbeidskraft tilgjengelig.