Innlegg:

«Det verste er å ikke gjøre noe»

«For å rekruttere de beste fagfolkene må du samle fagkreftene i større enheter», skriver Levanger-ordfører Robert Svarva.

Nyskaping: Levanger står klar til å skape noe nytt innen kreative fag, skriver artikkelforfatteren.  Foto: Harald Sæterøy

Meninger

Å bli universitet er ikke enkelt. Det stilles langt større krav til forskning og undervisning enn som høgskole. Det merker Nord universitet nå. Og derfor må de gjøre noe, ellers risikerer de å ikke ha den faglige standarden som tilsynsorganet NOKUT krever for å drive utdanninger på universitetsnivå.

Et eksempel: multimedieutdanningene i Steinkjer får ikke ta opp studenter til høsten fordi de mangler den forskningsfaglige toppkompetansen. Dekanen er redd for at NOKUT kan stoppe Nord hvis de starter studiet. Det har vært så vanskelig å rekruttere fagpersoner med forskningskompetanse at universitetet nå velger å utdanne sine egne forelesere.

Det foregår enormt mye kvalifiseringsarbeid for ansatte rundt omkring på Nords forskjellige studiesteder for tiden. Det er et krav fra sentrale myndigheter, og er viktig skal man unngå å bli et B-universitet. Et universitet skal levere topp internasjonal forskning. Så kan man spørre seg om det er nødvendig når man utdanner praktikere som sykepleiere eller lærere. Men det finnes ikke noe alternativ. Man klarer ikke å rekruttere de beste fagfolkene i bransjen hvis man velger å bryte ut av universitetet for å bli en høgskole igjen.

Framtidas velferdssamfunn krever mer og mer kunnskap for å forvalte ressursene mest mulig presist. Over 80 prosent av Norges samlede verdier er den kunnskapen befolkningen sitter med. Vårt oljefond utgjør bare fire prosent av de samme verdiene.

Styret ved Nord universitet har fått en vanskelig oppgave. Det var stort flertall for å gå i den retningen på Stortinget, men når konsekvensene får navn og konkrete endringer springer de samme stortingspolitikerne til og krever reversering. Da har man verken skjønt hva man har vært med på å vedta eller hvordan regionen skal bygges for å være attraktiv for framtidas studenter som skal levere den kompetansen som framtida krever.


Statsminister Erna Solberg i lukket Nord-møte med Steinkjer-politikere.

– Jeg kan ikke stoppe en høringsprosess

Men når Nord-styret har fattet sitt vedtak i juni, blir spørsmålet om beslutningen er «levelig», ifølge statsminister Erna Solberg (H).

– Nord-kutt i Steinkjer vil ramme hele Trøndelag

Foreslåtte Nord-kutt i Steinkjer vil svekke utviklingen i hele Trøndelag. Det er konklusjonen i en rapport bestilt av fylkeskommunen.


For universitetet og Trøndelags del er det viktig at man tilbyr de utdanninger regionen trenger. Den skal være forskningsbasert. For å rekruttere de beste fagfolkene må du samle fagkreftene i større enheter. Jeg tror det er viktig å tilby sykepleierutdanning i Namsos for å dekke regionens behov. I tillegg har jeg så stor tro på de ambisjoner Nord universitet har for bioøkonomi og den stadig voksende sirkulærøkonomien at det miljøet lett fyller opp ledige lokaler i Steinkjer. Levanger står klar til å skape noe nytt innen kreative fag. Det er tross alt her hovedtyngden av kreativ TV-produksjon i Trøndelag foregår gjennom Filmfabrikken og Dramasentrum Midt-Norge. Sammen kan teaterstudenter, musikkstudenter, formidlere til TV og multimedier skape nye næringskjeder i regionen.

Dødslinjen er å holde på som i dag. Det frigjør ikke ressurser, men binder opp uforholdsmessig mye penger som skal brukes til kunnskap til vedlikehold og oppvarming av bygg. Det er ikke det budsjettet for forskning og høyere utdanning skal brukes til.

Robert Svarva, ordfører Levanger


Kampen om å være tettest på en statsminister.

Kommentar: I glansen av Erna

Fest setebeltene. Nå blir det storinnrykk av politikere som vil treffe vanlige folk.

Nå er Nokuts sakkyndige komité på plass ved Nord universitet

Nord universitet har besøk av Nokuts sakkyndige komité tirsdag og onsdag.

Statsministeren ga ingen garantier for Nord i Namsos

Erna Solberg framhevet betydninga av utdanning i distriktene da hun besøkte Namsos tirsdag morgen, men hadde ingen garantier å komme med.