Uklare regiongrenser

Det er krevende å ta et regionalt ansvar når fylkesinndeling, helseregioner og universitetsgrensene overlapper hverandre.

I grenseland: Styreleder Ingrid Finboe Svendsen og sykehusdirektør Torbjørn Aas i Helse Nord-Trøndelag må forholde seg til regionforståelsen til Nord universitet, samtidig som det tvinger seg fram å se sykehusene i Trøndelag under ett. Foto: Bjørn Tore Ness, namdalsavisa  Foto: Bjørn Tore Ness

Meninger

Det har i det siste vært diskusjoner om Nord universitets samfunnsoppdrag, etter at konstituert rektor Hanne Solheim Hansen nylig la fram sitt forslag til ny studiestedsstruktur. Rektoren har fått særlig tyn for sitt forslag om å flytte hele helsefagmiljøet fra Namsos til Levanger, og kun tilby deltidsstudier i Namdalen. Her blir det av flere kritikere påpekt at Nord har et regionalt ansvar for å serve omlandet med både utdanning og framtidig arbeidskraft, noe det ikke finnes fnugg av tvil om at de har. Men i hvilken region?