Har Aas egentlig kontroll?

Pengene pipler ut av Helse Nord-Trøndelag, og ledelsen sliter med å tette pengesluket.

Torbjørn Aas, direktør i Helse Nord-Trøndelag.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Meninger

Da styret i Helse Nord-Trøndelag laget et budsjett for 2019, la de inn en forutsetning om å redusere kostnadene med 40 millioner kroner for å kunne gå i balanse. Det betyr at det ikke ligger mål om å gå med overskudd i år. De langsiktige målene, som er å ha en sunn økonomisk drift, og som gir mulighet for å spare penger innen 2022, legger noen klare premisser for hvordan dette skal skje. Å gå i minus i år er ikke den medisinen helseforetaket trenger. 50 millioner i underskudd, som er dagens prognose, er et uholdbart tall. For allerede neste år venter det nye kutt, eller effektiviseringskrav, som det heter.