Innlegg:

Blir det troll i Borgertoget?

Oftenåsens venner har søkt om dispensasjon til å kjøre ATV i borgertoget 17. mai for å få vist fram trollfigurene som skal plasseres ut i Oftenåsen. Få dager før feiringen har de fortsatt ikke fått svar, skriver Tor-Odd Elnan i dette innlegget.

Småtroll: Det er disse trollene Oftenåsens Venner ønsker å vise fram i Borgertoget i Steinkjer 17. mai.  Foto: Privat

40 figurer: Tor Odd Elnan svinger motorsaga som en ekte trekunstner, og er i ferd med å ferdigstille prosjektet på 40 trefigurer som skal plasseres ut langs turstien til Oftenåsen i Steinkjer. De skulle han gjerne ha vist fram i borgertoget 17. mai, skriver han i dette debattinnlegget.  Foto: Pia Marie Lerseth

Meninger

Jo da, det bli troll for vi har tenkt å være med – en del av oss i alle fall.

De som har brukt tiden fra jul til nå på å lage eventyrfigurene sendte en søknad 30.03. til 17. mai-komiteen, med gjenpart til Politistasjonssjefen, hvor det ble orientert om hva Oftenåsens Venner allerede har lagt til rette for Steinkjers befolkning. Det vil si bygging av stier med sitteplasser, helrenovering av Peilerhytta hvor det serveres kaffe hver søndag, bygging av «verdens største hagestol» med utsiktsplatå, opparbeidelse av parkeringsareal m.m.

For å gjøre Oftenåsen enda mer attraktiv vil det i løpet av ca. en måneds tid bli satt ut ca. 45 figurer som skal bli til en Trollsti til forhåpentligvis glede for små og store. Åpningsdagen for Trollstien vil bli tirsdag 11. juni kl. 10.00 i Skotvoldgruva.I søknaden av 30.03. ble det søkt om å bruke 3 ATV’er i borgertoget slik at vi, trollene og de andre figurer, kunne vært med i toget og gjort oss kjent med Steinkjers befolkning. Vi vet at det ennå ikke er kommet noe svar fra 17. maikomiteen, men at Politistasjonssjefen overfor 17. maikomiteen har sagt at det ikke vil bli gitt noen dispensasjoner for bruk av motorisert kjøretøy i årets borgertog og at dette også gjelder Oftenåsens Venner. Noen nærmere begrunnelse er ikke gitt.

Dette synes vi er leit for 3 ATV’er i en fart på ca. 5 km i timen burde ikke være noen faremoment for noen. Vi vet også at våre hobbyskulptører har bedt Politistasjonssjefen til trollboden/snekkerboden for å diskutere saken, men at ingen kom. Dette synes vi også er leit da det i Nærpolitireformen blant annet heter: «et nærpoliti som skal være operativt, synlig og tilgjengelig og som har kapasitet til å sikre innbyggernes trygghet».

Selv om vi ikke får vise fram hele stortrollfamilien på ca. 45 figurer vil vi være med i toget under fanen til Oftenåsens Venner med et begrenset antall.

Vi tillater oss å komme med noen betraktninger hvordan borgertoget, ut ifra vårt trollsyn, vil utvikle seg de nærmeste ti årene: Om ti år vil det nok fortsatt være to politimenn som leder an i toget. 17. maikomiteen og de folkevalgte vil nok også være med. Antall musikkorps vil nok være halvert og antallet i de musikkorps som fortsatt er med vil nok være redusert.

Deltakende medlemmer i idrettslag vil nok også dessverre være mindre enn i dag da antall tilskuerne helt sikkert vil bli redusert på grunn av manglende fornyelse av toget.

Oftenåsens venner hedret for frivillighet

Nidarosdomens guttekor holdt konsert i Steinkjer kirke før jul i regi av DNB. Inntektene fra konserten og en ekstra gave på 10.000 kroner nyter Oftenåsens venner godt av.


I år vil deler av russen utebli, veteranbilene som tidligere har vært med i toget vil også utebli, og vår deltakelse som ville vært et kjærkomment innslag for de yngste vil måtte delvis utebli på grunn av manglende tillatelse for kjøring med tre ATV’er.

Vi i stortrollfamilien vil, selv med den behandling vi har fått, håpe på at andre tog som har behov for å benytte motorisert kjøretøy i sine tog senere i sommer får dette.

Får vise fram russebussene på 17.mai

Motorferdselsforbudet i årets 17. mai står fast, men russen har blitt enig med 17. maikomiteen om eget utstillingsområde.


Tor-Odd Elnan, på vegne av Stortrollfamilien