Avsporing i Nord-debatten.

Politikk freder ikke virkeligheten

Verken politikerne eller styret i Nord sitter med svaret på framtidas universitetsstruktur. Det er det framtidige studenter som gjør.

Snu fokuset: Å kjempe for studier som står i fare for å legge ned seg selv, er en farlig strategi, skriver Trønder-Avisas kommentator Johan Prestvik. Han mener Steinkjer-ordfører Bjørn Arild Gram, Nord-styreleder Vigdis Moe Skarstein og rektor Hanne Solheim Hansen heller må rendyrke Steinkjer som spydspiss innen forskning og utdanning på landbruk og bioøkonomi.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Meninger

Diskusjonen om den videre framtida for Nord universitet har gått akkurat slik det var ventet at den skulle gå. Det foregår fortsatt en kamp om hvilke fakta som skal ligge til grunn, og det foregår en politisk kamp for å bevare studier og studiesteder som er i fare – enten for nedleggelse eller flytting.