«Kjære Ruben»

Tilrettelegging skal vurderes og justeres i tråd med barnets behov og utvikling, skriver pedagog i et leserinnlegg.

Forvirrende jusS: Verken Levanger kommune eller Fylkesmannen i Trøndelag er helt sikker på om kommunen er rette klageinstans på søknaden om Ruben kan få et ellevte år i grunnskolen. Nå har Fylkesmannen kontaktet Utdanningsdirektoratet for å få et klart svar.  Foto: Johan Arnt Nesgård

Meninger

Jeg ser av og til at du smiler lurt og øynene dine skinner. Det er alltid flott og møte deg. Du har den siste tiden gjort store utviklingssteg og Mamma har delt noe av dette med meg og det har rørt meg.

Det er en stor milepel som jeg knapt kan forstå. Jeg har gledet meg med dem Ruben og med deg.

Jeg har forstått det sånn at du har trygge gode pedagoger rundt deg på skolen som gjør at din utvikling kan fortsette.
Alle har utviklingsmuligheter, det er vår jobb å gi det. vi må derfor sørge for at utviklingen fortsetter.

Så er det slik at du nå er ferdig med dine 10 år i grunnskolen- og overgangen til videregående nærmer seg. Jeg undres hvordan man kan i vare ta det som man har sett starten på? Er det hensiktsmessig for deg Ruben å vente med overgangen til neste høst? Jeg vet det er mange meninger om dette, og lovverk studeres og flere instanser skal si sin mening.

Men Ruben det er mange voksne som glemmer en lov som gjelder over alle lover : BARNEKONVENSJONEN.

(Og jeg kommer til å gnåle om barnets beste slik jeg har gjort tidligere i avisa)


Frykter at skolebytte vil ødelegge språkutviklingen til Ruben (16)

Foreldrene frykter at skolebytte vil ødelegge språkutviklingen.

 

Barnekonvensjonen gir barn rett til skole, helsehjelp, lek og fritid osv.

En viktig rettighet er at barn skal bli hørt i saker som gjelder dem. Det er de som bestemmer i Norge som skal passe på at barnas rettigheter blir oppfylt.

ARTIKKEL 3: BARNETS BESTE: «VOKSNE SKAL GJØRE DET SOM ER BEST FOR BARN»

Når voksne skal bestemme noe som gjelder barn, så skal de tenke på hva som er best for deg Ruben.

Dette gjelder også de voksne som bestemmer i kommunen din Ruben: Levanger.

For alle barn og unge er viktige. Du er viktig Ruben og du og dine foreldre skal bli hørt.

Jeg ber derfor om at alle involverte i saken ser på saken ut fra barnets beste: RUBENS BESTE slik barnekonvensjonen sier.

Tilrettelegging skal vurderes og justeres i tråd med barnets behov og utvikling.


Skrevet av

Torunn Skjæran,

pedagog og  lokalpolitiker (Krf)


Full forvirring om hvem som er klageinstans i Ruben-saken

Det hersker usikkerhet om klageadgangen i avslag på et ellevte skoleår. Fylkesmannen har kontaktet Utdanningsdirektoratet for å få et svar.

 

Politikere på banen i Ruben-saken

Geir Tore Persøy (Frp) har kommet med en interpellasjon der han foreslår å gi kommunalsjefen marsjordre om å godkjenne Ruben Stokkelands søknad om et ekstra skoleår i grunnskolen.