Fotballhall i Steinkjer.

40 store trær står for fall

– Vi trenger flere trær, ikke færre. Vi trenger flere parker, ikke færre. Vi trenger flere møteplasser, ikke færre, sier Finn Rossing (R) i et leserinnlegg om plasseringen av fotballhall på Guldbergaunet.

Bilde:  Foto: Finn Rossing

Trær: Finn Rossing, Rødt Steinkjer, uttrykker vantro over at politikerne velger å la park- og friluftsområdet på Guldbergaunet vike for ny fotballhall.   Foto: Jon Åge Fiskum

Meninger

Vi trenger en fotballhall i Steinkjerområdet. Fotball innendørs på vinterstid er muligens mer miljøvennlig enn oppvarming og brøyting av dagens utendørsbane.

Steinkjer kommune bidrar raust med flere titalls millioner til dette prosjektet. Hallen er tenkt plassert midt i det området som i dag er et parkområde. Idrettsanleggene inklusiv friområdene på Guldbergaunet er i dag definert som en idrettspark.

Ordet «idrettspark»brukes fordi området gjennom mange år er opparbeidet som parkområde med gamle trær, sitteplasser, stier og spiseplass. Parkdelen av området er svært mye brukt i forbindelse med større idrettsarrangement. Når ungene spiller cupfotball, koser familiene seg i parkområdet og nyter mat og drikke i det grønne området. Et yrende liv. Dette er styrken til Guldbergaunet idrettspark. Ikke tilfeldig har Guldbergaunet nettopp av denne grunnen blitt godt mottatt av tilreisende.

For tusenvis av beboere i nærheten, er idrettsparken deres park, deres friområde. Deres mulighet for kortreist kontakt med det grønne miljøet. Her kan ungene leike beskytta mellom store trær og springe fritt på grønt, frodig gress. Her møtes eldre for en rolig spasertur. Her kan du nyte kaffe og fuglesang. Her kan du treffe tusen mennesker. Andre ganger kan du finne roen her helt alene.

Parkarealet fungerer også som et lavterskeltilbud og er en del av kommunens tilbud for å bedre folkehelsa. De åpne parkene er med på å utjevne sosiale ulikheter og gir et tilbud til alle uansett økonomi.

Så legges det altså fram et forslag om å plassere en fotballhall midt i denne parken. Til begeistring fra hovedutvalg for oppvekst og kultur i følge Steinkjer-Avisa. Dersom plasseringa blir slik som foreslått, vil 40 store trær bli saga ned og 75% av parken være historie. Resten vil ha liten verdig.

I Miljødirektoratets Naturbase står det følgende om området: ”Områdeverdi: Svært viktig friluftsområde.» Det var faktisk Steinkjer kommune sjøl som kartla og vurderte området som svært viktig friluftsområde. Hensikten med denne kartleggingen var naturligvis å vise hvilke områder i kommunen en bør ta spesielt hensyn til ved eventuelle utbygginger.

Så har altså kommunen tenkt å ødelegge sentrale deler av et område, som de så sent som i 2018 sjøl definerte som svært viktig friluftsområde. At det virkelig er mulig å tenke slik i 2019 sjokkerer. Parkområdet på Guldbergaunet er felleseie. Alle kommunens innbyggere har eierskap til dette flotte friluftsområdet. Med den foreslåtte plasseringen av fotballhall, vil området bli fotballens område og ikke allmennhetens. Dersom en fotballhall skal legges til Guldbergaunet, bør den legges til det allerede opparbeidede området, den gamle kunstgressbanen, området mellom friidrettsbanen og campingplassen. Blir det for trangt til en hall i full størrelse, må den justeres ned et hakk.

Vi trenger flere trær, ikke færre. Vi trenger flere parker, ikke færre. Vi trenger flere møteplasser, ikke færre.

Går kultursjefen virkelig god for den foreslåtte plasseringen av fotballhall med de konsekvenser det får for parken og friluftsområdet? Aksepterer kultursjefen at allmennheten mister en betydelig del av et svært viktig friluftsområde? Har hovedutvalg for oppvekst og kultur brukerundersøkelser som bakgrunn for å støtte plasseringen av fotballhall? Er naboene blitt informert om at deres friområde vil bli betydelig forringet?

Finn Rossing

Rødt Steinkjer