DEBATTINNLEGG:

Hvorfor du bør velge trøndersk agurk!

Norsk Gartnerforbund reagerer på «verstingstempel» på norske grønnsaker.

Katrine Røed Meberg. Generalsekretær/ Dr. Scient, Norsk Gartnerforbund. 

Meninger

I artikkelen «Slik velger du klimavennlig mat i butikken» trekkes trønderagurk frem som et versting-eksempel på hvorfor man skal velge importerte matvarer, med henvisning til klimagassutslipp. Tallene det henvises til er hentet fra Fremtiden i våre henders oversikt over klimagassutslipp til ulike matvarer fra 2015. Tallene for norsk agurk og tomat er feilaktige og svartmaler en grønn og klimavennlig næring. Klimabevisste forbrukere bør absolutt velge norske grønnsaker!

Norsk institutt for Bioøkonomi (NIBIO) sine livsløpsanalyser finner at norsk agurk og tomat er mer klimavennlig enn de importerte (Nationen). I Norge har helårsproduksjon av agurk og tomat- med bruk av lys, ført til en avlings-økning på 3-4 ganger. Samtidig er energiforbruket pr. kg. i disse produksjonene redusert med 40 %. Avlingene i norske veksthus er 5 ganger større enn i Spania og 50 % større enn i Nederland, pr. arealenhet.

CO2-utslippene i artikkelen oppgis til å være 3,5 kg CO2 pr. kg norskprodusert agurk eller tomat. De faktiske tallene er 0,6 kg CO2 pr. kg. tomat og 0,5-0,6 kg CO2 pr. kg agurk i helårsproduksjon med lys. Agurken fra Trøndelag kommer fra moderne veksthus som driver helårsproduksjon og er dermed mye mer klimavennlig enn spanske agurker (0,73 kg CO2 pr. kg agurk inkl. frakt) og nederlandske (2,8 kg CO2 eksl. frakt).

I tillegg til CO2-utslippene brukes det enorme mengder plast i plasttunnelene i Spania, de forbruker grunnvannsressurser til vanning og må bekjempe skadedyr kjemisk. I norsk grønnsaksproduksjon i veksthus brukes biologisk kontroll av skadedyr og vannet resirkuleres. Påstanden om at norsk kraft ikke er tilnærmet fornybar er også tilbakevist fra flere hold (faktisk.no), og man kan dermed stole på de norske forskerne i NIBIO. Man bør være stolt av norsk veksthusproduksjon som er bærekraftig, miljø- og klimavennlig!

Norsk Gartnerforbund (NGF) har i en årrekke drevet målrettet energirådgivning for å hjelpe norske gartnere redusere energiforbruk og klimagassutslipp. Dette arbeidet har gitt betydelige resultater gjennom bruk av ny teknologi, konvertering til fornybare energikilder og kompetanseheving. NGF samarbeider tett med Enova- og Innovasjon Norge, og med deres støtte har produsentene investert betydelige beløp for å nå næringens mål om økt bærekraft.

Artikkel i Nationen som er kilde til våre tall:

https://www.nationen.no/landbruk/mindre-co2-fra-norske-enn-importerte-tomatar/

Faktisk.no sin artikkel om norsk strøm er fornybar:

Kilde: https://www.faktisk.no/artikler/DP/derfor-er-strommen-din-bare-skitten-pa-papiret

Tre myter knust av NIBIO-forsker Michel Verheul:

http://www.gartnerforbundet.no/tre-myter-om-veksthusproduksjon-av-gronnsaker-i-norge/?fbclid=IwAR3bUIuwvGDCpQMD5BIjuOFs3HYMujGJrA9d_wRDm96mIjTBUyUs3U3XB9k


Figur 1: Tonn CO2 utslipp fra veksthusnæringen i Norge for årene 1969-2017. Tall for 2020 er næringens målsetting. Kilde: Norsk Gartnerforbund.  

Tall for hvor fornybar norsk kraft var i 2017 (SSB):

Importert strøm delt på brutto forbruk: 4,55 %
Importert strøm delt på fornybar strømandel: 0,466 %.

Under 5 % fossil strøm. Altså 95% ++ fornybar kraft!

Kilde: https://www.ssb.no/energi-og-industri/statistikker/elektrisitet/aar

Innlegg av: Katrine Røed Meberg. Generalsekretær/ Dr. Scient, Norsk Gartnerforbund.