Debatt:

Det er på sin plass å gjøre oppmerksom på at det ikke inspirerer til tillit å bli servert utsagn som «snåsningene er jo så friske»

Rolf S. Velde, ordførerkandidat Snåsa SV, skriver om ambulanse og responstid.

Rolf S. Velde, ordførerkandidat Snåsa SV, skriver om den pågående ambulansedebatten i dette innlegget.  Foto: Rolf Velde

Meninger

Helse Nord-Trøndelag (HNT) har humor, og går ikke av veien for å fleipe med seriøse tema, Det kan vi lese ut fra T-A 29. mai 2019. I et forsøk på å nå fram til HNT med våre synspunkt velger vi, sannsynligvis midlertidig da vi har en lei mistanke om at det ikke er helt i tråd med politisk skikk og bruk, å bevege oss til HNT sitt argumentasjonsnivå. Vi tillater oss med andre ord å svare med samme mynt, og håper vi ikke fremstår så arrogante og overbærende som det åpenbart er mulig å gjøre når man forsøker å utøve humor. Et forsøk som, fra HNT sin side, vi ikke betviler hadde som intensjon å bygge broer og bidra til en sivilisert diskurs hvor meninger blir utvekslet i den hensikt å opplyse befolkning. For oss var det ikke umiddelbart åpenbart at HNT lyktes med dette, men vi er villig til å utprøve samme metode i nyskapningens ånd. Og nyskapning er viktig må vite.

Når ledelsen i Klinikk for Prehospitale Tjenester (KPH) på Trøndelag SP sin blålyskonferanse tidligere i vår åpner sitt innlegg med å hevde å ha blitt tildelt rollen som folkefiende av media og sine meningsmotstandere, og legger til at det er en rolle man føler seg komfortabel i, kan vi ikke si oss annet enn enig i at det er med imponerende naturlighet og innlevelse denne rollen blir fortolket. I så stor grad faktisk at man kunne blitt tilgitt for å tro at det ikke krevde særlige mye skuespill fra rolleinnehaverens side. Dog må det sies at vi heller ville foreslått at ledelsen i KPH ikke gestalter Dr. Stockmann fra Ibsens En folkefiende, men snarere Byfogden, og media bekler kanskje rollen som Kaptein Horster? Det er imidlertid en digresjon, og sannsynligvis ikke en god analogi for situasjonen vi befinner oss i.

I et beklagelig anfall av seriøsitet føler vi imidlertid at det er på sin plass å gjøre HNT oppmerksom på at det ikke inspirerer til tillit å bli servert utsagn som «snåsningene er jo så friske» og dermed insinuerer at denne befolkningsgruppen har et mindre behov for akuttmedisinske tjenester (vi får vente i spenning på resultatene fra HUNT). Eller at helsedirektoratet sine tall som presentert i T-A blir omtalt som henholdsvis «shit out» og «fake news», for øvrig en modig beskyldning fra byråkrater i en statlig virksomhet, hvor sistnevnte begrep er unnfanget av en politisk leder hvis lederfilosofi HNT tilsynelatende har adoptert for sine medarbeidere. Denne strategien har ikke blitt møtt uten kritikk i verdensopinionen når den ble utøvd av presidenten i USA, vi får se hvordan den fungerer i Trøndelag.

Ambulansetjenesten i Midt-Norge har laget egne tall.

Stempler tall for responstid som «fake news»

Shit in – shit out, skriver ambulansetjenesten i Midt-Norge i sin årsrapport, om responstidtall fra Helsedirektoratet.


Vi får også jevnlig høre at vi kan ikke ha en ambulanse på «hver tue», eller «hvert nes». «Tue» og «nes» er her festlige, og ikke i det hele tatt bagatelliserende eller nedsettende, omskrivninger av «liten kommune» hvor det forøvrig bor tusenvis av mennesker med lik rett på helsehjelp som sine medborgere i urbane strøk. Jeg er sikker på at folk sitter og humrer og ler enfoldig på sine respektive nes og tuer av denne beskrivelsen av bygdenorge, samtidig som de innser at selvfølgelig kan vi ikke fortsatt ha ambulanse, selv om vi har hatt det de siste 20 år. Med hjelp av HNT sin avvæpnende vittighet innser vi noe skamfullt at det var grådig av oss å forvente det samme helsetilbudet som våre brødre og søstre i storbyen. I solidaritet med tettbygde strøk, og ikke minst HNT sitt budsjett, ofrer vi selvfølgelig vår ambulanse, det skulle bare mangle.

HNT gjør en god jobb med å overbevise oss om at de ikke er støvete byråkrater med konservative meninger om hvordan en offentlig virksomhet skal styres. Forutsigbarhet er kjedelig. Kvalitetsindikatorer er kjedelig. Slitsomme dokumenter som risiko og sårbarhetsanalyser eller konsekvensutredninger (gjeeesp) klarer vi oss uten, la oss ta noen sjanser folkens, det kan da umulig få noen uheldige konsekvenser å redusere ambulansetjenesten. Det er jo et spennende nyskapende prosjekt å halvere beredskapstiden er det ikke? I hvert fall når responstidene øker i takt med oppdragsmengden, snakk om adrenalinkick! Men responstid skal vi jo som kjent ikke bekymre oss over, det er langt viktigere at det står en bil klar til å rykke ut et sted fylket, og den kan jo like greit stå i Steinkjer nå som HNT har beroliget oss med at tid ikke er viktig når blodet forlater kroppen din i et tempo og volum som du ikke er helt fortrolig med. I samme åndedrag kan vi vel da også slutte å utstyre ambulanser med blålys og sirener, det burde spare HNT noen kroner. Kanskje vi kan stasjonere brannbilene våre i Steinkjer også? Da kan vi få kjempekompetente brannkonstabler med den nyeste teknologien til å slukke brannene våre i Snåsa, forutsatt at fjøset fortsatt brenner en timer senere. Synd at responstid for brannvesenet er festet i lov og forskrift.

Men HNT skal ha skryt også, for selv om tallene fra helsedirektoratet altså var «shit out», har de tatt på seg den lite attraktive jobben med å vaske tallene for unevnelig materie slik at de nå fremstår i en langt lysere kulør og odør. De er vasket skinnende hvite. Slike lyse og glade tall er bedre egnet til å berolige folket, i sterk kontrast til de skitne tallene som skremmer og unødig gjør folk redde. Vi vet jo at det er kunnskapen om antallet menneskeetende tigrer som finnes i nærheten som er farlig for folk, ikke selve tigeren som akkurat nå vurderer om du er passende aftensmat.

Appellerer vi her til leserens følelser? Det er det vel liten tvil om. Vi og mange andre: Politikere, fagfolk, aksjonsgrupper, organisasjoner og borgere har skrevet og framlagt saklige argumenter og godt grunngitte bekymringer underbygd med solide fakta for å prøve å påvirke HNT sin beslutning, uten hell. Vi har ikke noe mål om at folk skal være redde, vi vil de skal være engasjerte og ikke uten videre godta å få livsviktige tjenester redusert. Vi vil de skal utøve sin grunnlovfestede ytringsfrihet og de demokratiske virkemidler de har til rådighet for å forme samfunnet slik de vil ha det.

Var dette et konstruktivt innlegg i debatten? Mange vil nok med rette hevde at det var det ikke, dog var det veldig befriende å feste det til papir. I så måte har jeg sympati med HNT. De har nok også behov fra tid til annen å ventilere litt oppbygd frustrasjon når de føler seg avfeid, misforstått, dårlig behandlet og ikke tatt på alvor. Nå som vi alle forhåpentligvis har fått det ut av systemet, kanskje vi kan bevege oss framover med saklighet og anstendighet i debatten og prøve å framstå som om vi behandler denne saken med den seriøsitet den fortjener.


Rolf S. Velde, ordførerkandidat Snåsa SV