Leder: John Arne Moen, sjefredaktør

Fullstendig uholdbart

Meninger

Det er ikke helt godt å bli klok på hva arrangørene tenkte på da ledelsen i omstridte Etnisk og demokratisk likeverd (EDL) ble invitert til et informasjons- og strategimøte om forslaget til endringer i Sameloven og konsultasjonsretten. Bak møtet sto Selbu utmarksråd og Roltdalen allmenningsstyre, og ordførerne i både Selbu og Tydal var til stede.

Om det enn er vanskelig å forstå hvorfor man inviterer to aktivister som først og fremst er kjent for å motarbeide samiske rettigheter til et «informasjonsmøte» om endringer i Sameloven, blir det komplett umulig å sette møtet inn i en akseptabel kontekst når arrangøren åpenbart ønsket å gjennomføre møtet uten samer til stede. Forklaringene som Lars Olav Mogård, leder for Selbu utmarksråd, har gitt til media i etterkant gjør det ikke stort bedre. I den grad det virkelig er mulig å snakke seg ned i det uforståelige, er det en god beskrivelse av Mogårds svar til Adresseavisen i går ettermiddag.

Arrangøren fratok seg etter vår mening enhver troverdighet i samme øyeblikk som man inviterte to aktivister som har et uttalt negativt forhold til samiske rettigheter og som undertrykker samenes internasjonalt anerkjente urbefolkningsstatus til et møte hvor hensikten var å informere om en foreslått lovendring om nettopp samiske rettigheter. Hadde hensikten vært å få informasjon om lovendringen og virkningen av den, ville det ikke vært vanskelig å finne aktører som ville hatt en nøytral tilnærming til temaet. Et sted å begynne kunne vært Norges Bondelag, som har jobbet mye med problemstillingen – og det ville også vært naturlig å invitere en representant for samiske interesser, for å svare på spørsmål og bidra til avklaringer.

Det kan godt være at informasjonen som ble gitt på møtet var «nøytral», slik arrangøren hevder. Dette endrer likevel ikke det grunnleggende i saken, at man bevisst gikk etter «informanter» med et alt annet enn objektivt ståsted – og uttalelser i etterkant viser at arrangøren ikke har vilje til å se det kritikkverdige i det som skjedde. På den bakgrunn finner vi det også merkelig at ordførerne i de to kommunene fant det formålstjenlig å gi møtet legitimitet ved å delta. At man til alt overmål krevde at en fylkestingsrepresentant slettet en video hvor en samisk grunneier ble nektet adgang til møtet, kompletterer historien. Slik trodde vi ikke var mulig i 2019.