Lounge og lunsj foran kvalitet

SJ slo Vy i kampen om togrutene i Trøndelag, men de viktigste beslutningene er fortsatt ikke tatt.

Pris foran kvalitet: Staten gikk bort fra å vekte kvalitet øverst i anbudsrunden. Dermed var det prisen som avgjorde at kontrakten gikk til svenske SJ foran Vy.   Foto: NSB

Meninger

Da Jernbanedirektoratet valgte svenske SJ foran Vy til å ta seg av togtilbudet i Trafikkpakke Nord, som omfatter Trønderbanen, Meråkerbanen, Nordlandsbanen, Dovrebanen, Rørosbanen og Raumabanen, var det ikke for å sikre togpassasjerene best mulig kvalitet som avgjorde anbudsrunden. Det var prisen.